Publisert: , Oppdatert:

Utvider ordning for elektronisk rapportering av ISPS-melding

Om kort tid innfører Kystverket en ny meldingsfunksjon for skipsfarten som introduserer elektronisk ISPS-melding for anløp til og seilas mellom alle havneanlegg som anløpes av ISPS-skip.

Skip legger til kai. Foto: Kystverket

Løsningen settes i drift 7.april i meldingssystemet SafeSeaNet Norway.

For å kunne motta ISPS-meldinger elektronisk fra skipsfarten må det enkelte havneanlegg i god tid opprette sin en egen bruker i meldingsportalen SafeSeaNet Norway.

Enhetlig praksis

Dette introduserer en felles standard og enhetlig praksis for rapportering av elektronisk ISPS-melding for anløp til og seilas mellom alle havneanlegg. For havneanlegg vil dette bety en mer effektiv håndtering og bedre oversikt over denne type anløpsmeldinger.

Et felles format

Tidligere har ISPS-skip kun sendt elektronisk ISPS-melding om anløp til det første havneanlegget man anløper i norsk farvann. ISPS-meldinger knyttet til anløp av etterfølgende havneanlegg ble sendt i ulike formater, basert på gjeldende praksis i det enkelte havneanlegg.

Fra 1. januar 2016, ved innføring av Forskrift om fartøys meldeplikter etter havne- og farvannsloven, skal alle ISPS-meldinger gis elektronisk i SafeSeaNet Norway. Dette følger av forskriften § 13, jf. § 5.

Når det nye rapporteringsregimet kommer på plass skal ISPS-meldinger til alle havneanlegg man anløper under en seilas kun sendes elektronisk i SafeSeaNet Norway. Det er denne funksjonen som 7. april vil bli gjort tilgjengelig.

Se informasjon om tilgang, brukerstøtte og veiledere her
Se ny meldepliktforskrift her
Les mer om meldingsportalen SafeSeaNet her

Skipsrapportering

Siste nytt