Publisert: , Oppdatert:
- Bjørnar Borgund

Brukerundersøkelse om navigasjonsinnretninger langs kysten

Kystverket jobber kontinuerlig med å forbedre merkingen langs kysten. Vi er avhengig av tilbakemeldinger fra sjøfarende for at merkingen skal bli best mulig. Ved å svare på denne undersøkelsen har du som bruker en unik mulighet til å forbedre din fremtidige hverdag som sjøfarende. 

Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen
Nymerking av Store Bloksen i Rogaland. Foto: Kystverket

Undersøkelsen går ut til både kystverkansatte og brukere av kysten/sjøfarende. Vi oppfordrer deg til å videresende linken til så mange som mulig.

Din mening er viktig. Du kan være med på å forbedre din hverdag.

Svarfristen er fredag 9. desember 2016. Resultatene presenteres på kystverket.no.

Eventuelle spørsmål om undersøkelsen kan rettes til Kystverket, ved Bjørnar Borgund

Siste nytt