Publisert: , Oppdatert:

Åpner for test av autonome skip

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket signerte i dag avtalen som åpner opp for test av autonome skip i Trondheimsfjorden.

-        Vi vet ikke enda hvor utbredt autonomi vil bli i fremtidens skipsfart, men for Sjøfartsdirektoratet og Kystverket er det viktig å være en sentral aktør i denne utviklingen, sier de to etatslederne. 

Pionerarbeid
Dette er det første testområde for autonome skip i verden. Fra før finnes det bare testområder for autonome biler. NTNU, Kongsberg Seatex, Kongsberg Maritime, MARINTEK og Maritime Robotics har i samarbeid med Trondheim Havn og Sjøfartsdirektoratet og Kystverket tatt initiativet til at Trondheimsfjorden etableres som testområde for førerløse, autonome skip. Signering av dagens avtale markerer at testområdet nå blir en realitet. Det er NTNU og Sintef som skal bruke testområde.

-        Kystverket ønsker satsningen på autonome fartøy velkommen, og ønsker å være en sentral aktør når ny teknologi utvikles og ulike konsepter skal utprøves, sier direktør for sjøsikkerhet, Arve Dimmen. 

-        Dagens sjøsikkerhetstjenester er i stor grad bygget på at det finnes personer om bord, og vi ønsker god dialog med utviklingsmiljøene for å kunne utvikle vår rolle både som myndighet og tjenesteleverandør.”

Demonstrasjon
Etter signering av avtalen i Trondheim fikk gjestene en demonstrasjon av hvordan uttestingen vil skje i praksis. Ute på fjorden med NTNU-fartøyet Gunnerus fikk de som var om bord en demonstrasjon, som innebar et møte med et ubemannet fartøy. 

Allerede neste uke blir Norsk forum for autonome skip (NFAS) etablert - et forum som er kommet i stand etter initiativ fra Sjøfartsdirektoratet, Kystverket,  Norsk Industri og Marintek. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil stå for den offisielle åpningen.

-        Både dagens markering og neste ukes etablering av NFAS viser at Norge allerede ligger i tet innen maritim autonomi, et forsprang som på sikt kan komme til å bety mye for både Norge som nasjon og den norske maritime industrien, påpeker sjøfartsdirektøren.

Foto: Idun Haugan, NTNU

 

Siste nytt