Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Videooverføring av nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning

Kystverket gir med dette også administrativ og politisk ledelse i kommunene en mulighet til å følge med på seminarets behandling av dette viktige beredskapsområdet.

Årets seminar vil være tilgjengelig gjennom en strømme-tjeneste. (Illustrasjonsfoto: Kystverket/ Marianne Henriksen)

Etatens årlige seminar for aktører som inngår i den nasjonale oljeverberedskapen, vil derfor i år gjøres tilgjengelig via en strømmetjeneste.

-          Med direkte videooverføring håper vi å nå ut til relevant personell i kommunal og interkommunal beredskap, som ikke har anledning til å reise for å delta på seminaret, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Arrangeres for 33. gang

Det er 33. gang Kystverket arrangerer Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Den primære målgruppen for seminaret er ledende personell tilknyttet den statlige og kommunale oljevernberedskapen, relevante myndigheter, representanter for operatører fra petroleumsvirksomheten og norske leverandører av oljevernutstyr.

Samordning og erfaringsutveksling

Samordning, hvordan vi kan lære best mulig av hverandre, samt hvordan endringer i omgivelsene påvirker den interkommunale beredskapen vil være i fokus på årets seminar.

-          De kommunale og interkommunale beredskapsressursene har avgjørende betydning for den samlede nasjonale beredskapen mot akutt forurensning. Derfor ønsker vi at kunnskapen seminaret byr på blir tilgjengelig for så mange som mulig, sier Ly.

For mer informasjon om seminaret og påmelding: http://www.kystverket.no/Beredskap/Nasjonalt_seminar_2016/

 

Siste nytt