Publisert: , Oppdatert:

Gjennomførte storstilt øvelse på Svalbard

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

I samarbeid med Sysselmannen på Svalbard har Kystverket gjennomført en stor oljevernøvelse på Svalbard denne uka.

– Denne øvelsen er den største vi har hatt her oppe, forteller seniorrådgiver Rune Bergstrøm, som har representert aksjonsledelsen i Kystverket på Svalbard under øvelsen.

Kontraster til fastlandet

Han forklarer at valg av sted for øvelsen er tatt ut i fra hvor risikoen er stor for en hendelse med bakgrunn i trafikkutviklingen på sjøen.

Bergstrøm forteller også at infrastrukturen på Svalbard, logistikk og kommunikasjonsmuligheter er langt mer utfordrende enn på fastlandet.

Scenarioet for oljevernøvelsen på Svalbard var at et konteinerskip hadde grunnstøtt i området mellom Isfjorden og Sassenfjorden med den konsekvensen at det ble et større oljeutslipp.

Trente på å ta over ledelsen

Første skadebegrendende innsats ble ledet av Sysselmannen på Svalbard, mens Kystverket tok over aksjonsledelsen da det etter første dag ble avklart større ressursbehov.

– Det er også viktig å få trent på hvordan vi overtar en aksjon som Sysselmannen har startet. Det vil være realiteten ved en reell hendelse. Sysselmannen har ikke kapasitet til å lede en slik aksjon over lang tid, og ofte er mye av ressursene brukt i første fase, og gjerne i forbindelse med evakuering og livredding, sier Bergstrøm. 

Bakgrunnen for øvelsen er beredskapsanalysen som er gjort i forhold til skipstrafikken for havområdene ved Svalbard og Jan Mayen. 

Her kan du lese om bakgrunnen for øvelsen.

Øvelse for styrket beredskap

– Målet vårt for øvelsen her er å få en klarere forståelse for hva som trengs og hvilke problemer som kan oppstå. Det handler også om å finne ut hva vi kan løse på forhånd, slik at vi er bedre forberedt dersom dette sårbare området utsettes for en stor hendelse med alvorlig akutt forurensning som følge, sier Bergstrøm.

Øvelsen ble avsluttet onsdag ettermiddag. Nå gjenstår evaluering og gjennomgang av hva som bør styrkes og forbedres, og hva som viste seg som suksessfaktorer.

Siste nytt