Publisert: , Oppdatert:

Vardø sjøtrafikksentral feiret 10 år

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Mandag 24. april feiret Vardø sjøtrafikksentral 10-års jubileum med en markering i Flerbrukshuset i Vardø.

Arrangementet ble åpnet av ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Ottar Ostnes. Mange av sjøtrafikksentralens oppdragsgivere og samarbeidspartnere var tilstede.

Den nordligste sjøtrafikksentralen til Kystverket har ansvar for overvåking av all tankskip- og annen risikotrafikk langs hele kysten og havområdene rundt Svalbard, med unntak tjenesteområda de fire andre sjøtrafikksentralene i Sør-Norge.

Fakta

Fakta om Vardø sjøtrafikksentral:

  • Etablert 1. januar 2007 som en av fem sjøtrafikksentraler i Norge.
  • Vardø sjøtrafikksentral overvåker risikotrafikk langs hele kysten og i havområdet rundt Svalbard, med unntak tjenesteområdene til Kystverkets fire andre sjøtrafikksentraler. Tjenesteområdet strekker seg fra svenskegrensen i sør til grensen mot Russland i nord.
  • Overvåker risikotrafikk i fiskerivernsonen rundt Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen.
  • Regulerer skipstrafikk i innseilingen til Hammerfest, Statoils gassanlegg og offshorebaser ved Melkøya.
  • Administrerer og disponerer fartøyene i den statlige slepebåtberedskapen i Norge. Slepebåtberedskapen består av fire fartøyer som er plassert i miljøsårbare områder langs kysten, spesielt værutsatte områder, og i områder hvor det er få kommersielle slepebåtaktører.
  • Nasjonal koordinator og døgnkontinuerlig vakt for navigasjonsvarsling i arktisk farvann (NAVAREA 19). Navigasjonsvarsler sendes ut to ganger i døgnet til skipstrafikk i arktisk farvann, et område som dekker havområdet mellom Grønland i vest og grensen til Russland i øst, og strekker seg fra 65 °N på norskekysten og opp til Nordpolen.
  • Nasjonal koordinator for oppfølging av tankfartøy med enkelt skrog (Single Hull). Identifiserer fartøy og last om bord og rapporterer hendelsen til en europeisk database.
  • Administrerer en tverretatlig analyseenhet som leverer analyser av skipstrafikk på oppdrag fra offentlige myndigheter. Analyseenhetens arbeid bidrar til å øke myndigheters kunnskap og evne til å avdekke ulovlig forhold i havområder.
  • En viktig del av Kystverkets 1.linjeberedskap mot akutt forurensning. Ved uønskede hendelser til sjøs inngår sjøtrafikksentralen og slepeberedskapen som en del av Kystverkets samlede ressurser i samarbeid med Kystverkets beredskapsavdeling.

Siste nytt