Publisert: , Oppdatert:

Kystdirektøren mønstret på ved siste havn

Jobben er gjort og skipper Odd Nordahl-Hansen gleder seg nå til å avslutte et månedslangt tokt med Gamle Oksøy, men først ønsker han kystdirektør Kirsti L. Slotsvik velkommen ombord. Med glimt i øye og kraft i taket brytes håndbak ved roret, og i vennskapelighet synliggjøres kreftene som utløses av samarbeidet mellom etat og museum.

Takket være dette samarbeidet har MS Gamle Oksøy nå gjennomført et formidabelt formidlingstokt, med skilting av 34 fredete fyrstasjoner fra Egersund til Kirkenes. Dette er et tokt Kystdirektøren mener det står respekt av.
– Museet både forvalter og formidler på toktet. Gamle Oksøy har holdt åpent skip på både Sildajassen i Haugesund, ved kai i Ålesund og på Kulturdugnadsdagene Gamvik i Hammerfest. Nå er det tid for åpent skip på Skalldyrfestivalen og Arendalsuka, sier Slotsvik.
Skipet brukes aktivt av Kystverkmusea.  Det har i sommer blitt bemannet av dugnadslaget «Gamle Oksøys venner». Turen er fulgt over sosiale medier av flere tusen følgere.

Populære, fredede besøksmål

Fyrene våre er blitt kalt "kystens katedraler", og i alt 83 fyr er fredet som nasjonale kulturminner. Svært mange av fyrene er også blitt populære besøksmål for publikum gjennom ny bruk. De fleste av fyrene eies av staten, og i bevaringssammenheng er det lagt stor vekt på å gjøre fyrene tilgjengelige for allmennheten.
– Det er Kystverkets etatsmuseum Kystverkmusea som står bak toktet, og mannskapet er frivillige fra skipets venneforening, sier Slotsvik.

Bidrar til bedre turopplevelser

”Gamle Oksøy” som ble bygget i 1962 tilhører nå Lindesnes fyrmuseum og er et drøyt 40 meter langt skip som tidligere ble brukt av Kystverket til utskipning av parafin til lykter og vedlikehold av sjømerking langs hele kysten.
– Når man ankommer en fyrstasjon, enten med båt eller til fots, er det i dag lite eller ingen informasjon til publikum om fyrets historie, hvorfor det er der eller at man faktisk er kommet til et nasjonalt kulturminne som staten eier og har ansvaret for, sier Odd Nordahl-Hansen som er skipper på ”Gamle Oksøy”.
– Vi er sikre på at opplevelsen blir veldig mye bedre hvis man lærer noe om lokale forhold knyttet til navigasjon, teknologi og historier fra fyrstasjonen i tidligere tider.

Tar hensyn til naturen

Når det gjelder skiltingen har det vært viktig å gjøre dette på en måte som ikke krever store inngrep i form av fundamentering eller at de skjemmer horisont, bygninger eller annet.
– Ved å benytte betong spiller man på et materiale det fra før av er mye av på norske fyrstasjoner. Selve informasjonen er trykket på aluminiumsplater som festes til betongen, forklarer kaptein Nordahl-Hansen.

Kunstner fra egne rekker

Arkitekt i Kystverket, Arild Fredriksen, som også er billedkunstner, har illustrert tekstene med sine bilder og kart. Fredriksen har betydelig fartstid som ansatt ved regionkontoret til Kystverket i Sørøst, og er utdannet innen både grafisk formgivning og arkitektur.

Under Arendalsuka er skipet MS Gamle Oksøy arena og hotellskip for Norges Museumsforbund.

Siste nytt