Publisert: , Oppdatert:

Avgifter i 2018: Reduksjon i sikkerhetsavgiftene og moderat økning i losavgiftene.

Samferdselsdepartementet har fastsatt sektoravgiftene på et reelt sett lavere nivå i 2018 enn 2017. Sikkerhetsavgiftene reduseres med 8,5 % i gjennomsnitt og losavgiftene økes med 1,9 % i gjennomsnitt.  

―  De vedtatte avgiftene for 2018 gir en reell avgiftsreduksjon sammenlignet med forventet lønns- og prisstigning på rundt 2,5 % for 2018, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Fritaket i losberedskapsavgift for fartøy opp til 8.000 BT videreføres for å styrke nærskipsfartens rammebetingelser. I tillegg videreføres fritak i losberedskapsavgiften for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ESI.

Gjennom losavgiftene finansierer brukerne alle kostnadene til lostjenesten, unntatt 86 millioner kroner som staten finansierer for å styrke nærskipsfartens rammebetingelser. Lostjenestens resultat forventes å bli som budsjettert i 2017 og Kystverket fortsetter arbeidet med å effektivisere og tilpasse tjenesten til oppdragsmengden. Antall losoppdrag gikk ned fra rundt 44.000 oppdrag i 2010-2014 til 38.911 oppdrag i 2016. I 2017 vil antallet øke litt igjen til om lag 40.300 losoppdrag.  

De fastsatte avgiftssatsene tilsvarer de som Kystverket foreslo i en nylig gjennomført høring. Her mottok Kystverket 8 høringsuttalelser. I tillegg inneholdt 6 av høringsuttalelsene vi mottok på forslag til nytt bestillingsreglement for los innspill på losavgiftene. Mange av tilbakemeldingene på los- og sikkerhetsavgifter gjaldt effektivisering av tjenestene, samt innretning og finansiering av avgiftene. Samferdselsdepartementet og Kystverket vil jobbe videre med innspillene i 2018.

Bestill årsavgift i SafeSeaNet
Årsavgiftene for 2018 ble tidligere i desember fakturert for fartøy som har årsavgift i 2017. Dersom det er flere fartøy som ønsker årsavgift for losberedskapsavgift eller sikkerhetsavgift, oppfordrer Kystverket disse til bestille årsavgiftene på SafeSeaNet så snart som mulig. Årsavgiftene faktureres kvartalsvis.

Informasjon om losavgiftene og kostnadene disse finansierer.  

Informasjon om sikkerhetsavgiftene og kostnadene disse finansierer 

Avgiftssatser 2017 og 2018

Siste nytt