Publisert: , Oppdatert:

Sjøtrafikkforskriften på høring

Forslag til endringer i forskrift 23. september 2015 nr. 1094 om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften) er nå ute på høring. Høringsfristen er 5. mars 2018.

Gjeldende sjøtrafikkforskrift trådte i kraft 1.oktober 2015 etter å ha vært gjenstand for en totalrevisjon. Erfaringer med den nye forskriften viser at det nå er behov for å gjøre mindre justeringer i forskriften. Blant annet foreslås det mindre justeringer i tjenesteområdet til sjøtrafikksentralene på Fedje og i Vardø. Det foreslås også at fartøy skal få bruke SafeSeaNet til å søke om klarering fra sjøtrafikksentralene.

Videre er det siden forrige revisjon foretatt farledsutbedringer og nye farvannsoppmålinger som gjør at Kystverket nå foreslår endringer i bestemmelser i Svelvikstrømmen og i Oslofjorden. I tillegg har Kystverket mottatt innspill på behov for mindre justeringer av posisjonsangivelser og forslag til endringer av stedsangivelser.

For fullstendig oversikt over endringsforslagene, se høringsbrev og endringsforskrift. Revidert sjøtrafikkforskrift vil etter planen tre i kraft 1. juli 2018.

Merknader til høringen kan sendes per post til Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund eller per e-post til post@kystverket.no

Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Jeanette Assev-Lindin eller Trond Ski

Se forslag til endringsforskrift

Se høringsbrev

Siste nytt