Publisert: , Oppdatert:

Følger farledsbevisordningen nøye

To av tre lospliktige seilaser gjennomføres nå med farledsbevis i stedet for los. Kystverket følger nøye med på hvordan ordningen praktiseres. I løpet av 2016 ga vi 21 advarsler, tre overtredelsesgebyr og ett farledsbevis ble inndratt.

Formålet med losplikten er å sikre nødvendig farvannskompetanse på broen på de lospliktige fartøyene. Antallet lospliktige seilas har vært stabilt de siste årene, men endringer i farledsbevisordningen, blant annet grep for å gjøre denne mer fleksibel, har gjort at flere fartøy har kunnet benytte farledsbevis for å innfri losplikten. Det å ta farledsbevis vil si at navigatører som ofte ferdes i et område og kjenner leia godt, kan gå opp til praktisk prøve og dermed kunne seile i området uten å ha los om bord. 


Mer bruk av farledsbevis
I 2016 ble 66 % av alle lospliktige seilaser gjennomført med en navigatør med farledsbevis på bro. Ved utgangen av året var det 3.086 gyldige farledsbevis, mot 2.855 ved utgangen av 2015. 445 av 499 prøver med los om bord ble bestått – noe som betyr at ordningen har en strykprosent på 11%. Antall prøver med los om bord har gått ned fra 647 i 2015 til 499 i 2016, samtidig som antall prøver med assessor om bord har økt fra 186 i 2015 til 255 i 2016 (+69). Det er navigatører på fartøy opptil 100m som ikke fører farlig eller forurenset last som har mulighet til å ta prøve ved bruk av assessor. Kystverket ved forvaltningen gjennomfører tilsyn av assessorordningen for å sikre at kvaliteten og praktisen er i henhold til det som kreves.

 

Mulige brudd undersøkes
I løpet av 2016 mottok Kystverkets Senter for Los og VTS 78 meldinger om mulige brudd på losplikten og reglene om bruk av farledsbevis. Meldingene kommer fra internt i Kystverket og også fra eksterne som melder fra via vårt skjema for varsling av ulovlig seilas.  


Styrket myndighet på tilsyn
Etter det kom ny loslov i 2014, har Kystverket fått styrket tilsynsmyndighet for losordningen. Vi har da også fått flere virkemidler i tilsynsarbeidet. Kystverket undersøker hver melding for å avdekke eventuelle brudd på losplikten. Inntrykket vårt er at ordningen etterleves på en god måte, men Kystverket ser også enkelte tilfeller hvor fartøy ikke overholder reglene, og da reageres det strengt. Det er fortsatt flere saker fra 2016 som er under behandling og vil kunne medføre reaksjon ovenfor rederi og farledsbevisinnehaver. Kystverket har også muligheten til å anmelde alvorlige brudd til politiet, men har ikke benyttet seg av denne muligheten i 2016.

Om Farledsbevisordningen 

Om Assessorordning

Siste nytt