Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Losåret 2016 – en «ny normal»

I 2016 ble det for første gang siden årtusenskiftet utført under 40 000 losinger i løpet av ett driftsår. Økt bruk av farledsbevis og nedgangen i offshoremarkedet er hovedårsakene til utviklingen. 

Foto Gro Kibsgaard-Petersen/Kystverket

Mer bruk av farledsbevis
- Antallet lospliktige seilas har vært stabilt de siste årene, men farledsbevisordningen har de siste årene myket opp losplikten noe. Det vil si at sjøfarende som ofte ferdes i ett område og kjenner leia godt, kan gå opp til praktisk og skriftlig prøve og få farledsbevis for området, forklarer losdirektør Erik Blom.

I 2016 var økningen på bruk av farledsbevis på 4,5 %. I 2016 var det derfor bare 34 % av den lospliktige trafikken som benyttet los.

Prognoser
- I 2017 forventes det en «utflating» i antall farledsbevis og en stabilisering innenfor offshore sektoren. Dermed vil forholdet mellom seilas med los og bruk av farledsbevis derfor stabilisere seg, mener losdirektøren.

Lav kronekurs har virket positivt inn på eksportrettet trafikk, og Norge fikk en økning i antall cruiseanløp i 2016. De nevnte årsaksfaktorene vil sannsynligvis ha varig virkning på fremtidig aktivitet (antall losinger).


Overgang til ny ordning for tilbringertjeneste sjø
Driftsåret 2016 ble i stor grad preget av at tilbringertjenesten ble satt ut til Buksér og Berging AS. Planleggings og Implementeringsfasen startet i desember 2015 og de første losbåtstasjonene ble overtatt av NLT i april 2016. Innen 1. juni var alle losbåtstasjoner overtatt. I perioden etter oppstart har fokus vært på oppfølging av kontrakten. Selve overtagelsen har foregått uten større avvik eller problemer av noe slag. Dette takket være god planlegging samt dyktige, løsningsorienterte og positive loser og losbåtførerne.

Mer effektiv og likere drift
Lostjenesten har også i 2016 jobbet mye med driftseffektivisering og lik praksis i losoldermannskapene.
- Selv om mye arbeid gjenstår har vi dannet oss et godt bilde over Lostjenestens økonomiske handlingsrom; gjennom kvantitative analyser av kostnader og fremtidig aktivitet, forteller Blom.
- De grepene som er gjort viser at Lostjenesten har omstillingsevne, og medarbeidere som er opptatt av å yte gode og effektive tjenester.

Les mer om Lostjenesten

Siste nytt