Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Vil bygge ut maritim trafikkovervåkning rundt Svalbard

Kystverket skal starte utbygging av landbaserte AIS-basestasjoner på Svalbard. – Det vil styrke overvåkingen av sjøtrafikken, forteller avdelingsdirektør for Sjøsikkerhet i Kystverket, Arve Dimmen. 

I dag baserer trafikkovervåkingen i området seg på Kystverkets AIS-satellitter og noen få basestasjoner.
– Men AIS-satellittene gir ikke kontinuerlig trafikkovervåking, forteller Dimmen, siden de går i bane rundt jorden. Hver satellitt passerer Svalbard en gang hver 90. minutt.

I Isfjorden, Svea og på Bjørnøya er det dekning fra AIS-basestasjoner plassert på land og disse gir et kontinuerlig oppdatert trafikkbilde i disse områdene.

Oppdatert situasjonsbilde nært land
Utbyggingen som vi nå starter vil styrke sjøtrafikkovervåkningen ved vår trafikksentral i Vardø. Og andre maritime myndigheter vil få tilgang til et oppdatert maritimt situasjonsbilde.

– Å ha et kontinuerlig oppdatert bilde er spesielt viktig i områdene nær land, forklarer sjøsikkerhetsdirektøren. – Der er det ofte manøvrering, mer trafikk og kortere vei til grunnstøting.

Langsiktig arbeid for sjøsikkerhet
Arbeidet som nå igangsettes er del av Kystverkets langsiktige arbeid for sjøsikkerhet i norske farvann. Sjøsikkerhetsanalysen 2014 var et viktig grunnlag for Stortingsmelding nr 35: På rett kurs - Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Utbygging av AIS-dekningen ved Svalbard er et av tiltakene i dette arbeidet.


Tester ut ny miljøvennlig basestasjon
Kystverket vil etablere et mindre antall AIS-basestasjoner på vestsiden av Spitsbergen-øya i 2017, men forbereder samtidig utbygging av AIS basestasjoner rundt hele Svalbard for å kunne fortsette utbyggingen senere år. Blant annet er en miljøvennlig type basestasjon egnet for etablering på steder uten eksisterende infrastruktur under utprøving på Platåberget i 2017.

Bedre dekning for små fartøy
Landbaserte basestasjoner vil også gi bedre dekning for små fartøy som ofte er utstyrt med klasse B AIS. De sender sjeldnere og svakere signaler enn større fartøy som har klasse A AIS. Bedre automatisk posisjonsrapportering gjennom AIS-kjeden kan også gjøre behovet for manuell posisjonsrapportering overflødig. (Tidligere artikkel om emnet

Høringen om endring av forskrift om havner og farvann på Svalbard. Søknadsfrist er 10. februar 2017. 

Siste nytt