Publisert: , Oppdatert:

Vil starte arbeidet med å planlegge ny storhavn i Kirkenes

Statens vegvesen og Kystverket er klar til å starte arbeidet med å planlegge ny storhavn i Høybukta vest, i samarbeid med Sør-Varanger kommune.

Regiondirektør Jan Morten Hansen i Kystverket (t.v) og regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen, samarbeider om å planlegge ny storhavn i Kirkenes. Foto: Kari Karstensen, Statens vegvesen

Arbeidet er en oppfølging av regjeringens beslutning fra desember om å anbefale at en eventuell ny havn i Kirkenes lokaliseres til Høybukta vest.

– Dette er et prosjekt som har nasjonal og internasjonal betydning. Derfor er det naturlig at staten bidrar med tilrettelegging, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak og regiondirektør Jan Morten Hansen i Kystverket.

Omfattende planarbeid

De to statlige etatene tilbyr derfor å ta ansvaret for reguleringsplanarbeidet, og vil også dekke kostnader etter nærmere avtale. Planarbeidet inkluderer blant annet omfattende grunnundersøkelser, samt konsekvensutredning med kartlegging av landskap og naturmiljø.
Ved å utarbeide en detaljert plan, har man også et konkret grunnlag for å kartlegge interesser og konflikter, for eksempel i forhold til reindrifta og Forsvaret. Dette gir også grunnlag for nærmere dialog med interessenter og planlegging av avbøtende tiltak.

Godt grunnlag

– Vi er klar over at det fortsatt er ulike interesser og meninger om lokalisering av havn. Men når regjeringen har anbefalt lokalisering, mener jeg vi har et godt grunnlag for å gå videre med planleggingsarbeidet og også prøve å samle aktørene, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Statens vegvesen og Kystverket vil be Sør-Varanger kommune avklare om de ønsker at det skal gjennomføres reguleringsplanarbeid for Høybukta vest. Totalt er arbeidet med reguleringsplan beregnet å ta 18 måneder. Mange av undersøkelser som inngår, må gjøres i sommerhalvåret, og etatene er derfor opptatt av å komme i gang så raskt som mulig.
Statens vegvesen og Kystverket legger opp til at Sør-Varanger kommune er reguleringsmyndighet, på vanlig måte.

Siste nytt