Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Grips virtuelle tvilling hjelper vernemyndigheten

Å få gjøre endringer på fredede bygninger er, og skal være resultat av en god og gjennomarbeidet prosess. For å gjøre det enklere for vernemyndighetene å ta sine beslutninger bruker Kystverket ny teknologi. Dermed har Grip fyr fått sin virtuelle tvilling.

– Det er veldig nyttig å få se endringene på denne måten, med detaljene og hvordan solcellene vil se ut på fyret både fra land- og sjøsiden, oppsummerte fylkeskonservator Bjørn Ringstad i Møre og Romsdal fylkeskommune i forbindelse med presentasjonens som Kystverket hadde med dem.

3D-modell

På møtet fikk fylkeskonservatoren og andre fagpersoner fra fylkeskommunen presentert digitale 3D-modeller som er produsert for å få frem arbeidet som er tenkt gjort ved den fredede fyrstasjonen på Grip. 

– Vi kan kalle det den digitale tvillingen til Grip, og den er har vi fått laget for å kunne visualisere endringene. Grip er et fyr som fortsatt er i drift, og dette er derfor nødvendige oppgraderinger. Men så lenge fyret er fredet, må vi ta nødvendige hensyn, sier regiondirektør Harald Tronstad i kystverket Midt-Norge.

– Dette er en måte å presenterer ting på for fremtiden. Vi bruker ny teknologi for å gjøre ting på en bedre og smartere måte, uten at det går på akkord med bevaringen – som vi er opptatt av i Kystverket, sier han videre. 

Miljøtiltak

Arbeidet som Kystverket skal gjøre på Grip fyrstasjon er først og fremst å få på plass solceller. Det vil begrense bruken av dieselaggregat, som er løsningen som får fyret til å gjøre sin tjeneste i dag. Per i dag er det om lag 24 000 liter diesel i tankene på fyret, med den risiko det innebærer for et ubemannet fyr. I tillegg representerer aggregatløsningen lydmessig støy og CO2-ustlipp i området. 

Videre skal lyskilden i tårnet erstattes med led-teknologi, som gir betydelig bedre effekt med et betraktelig mindre strømbehov.

– Led-teknologi og solceller som energikilde er miljøtiltak. Med enkle grep kan solcellene generere nok strøm til å drifte fyrstasjonen. Som en back-up-løsning vil vi kunne fjernstyre et aggregat, som kan kobles på ved behov. Dieselbehovet vil uansett bli en brøkdel av det som er i dag, forklarer Tronstad. 

Ved hjelp av 3D-modellen fikk Kystverket også vist at den «visuelle støyen» som solcellene representerer er, i tillegg til at de omtrent ikke vil være synlig fra fiskeværet på Grip eller fra farleden. 

Dokumentasjon

Senioringeniør Per Erik Ose i Kystverket, som har utviklet 3D-modellene, har synliggjort hvordan grepene vil ta seg ut visuelt – og hvordan monteringen vil gjøres.
– I modellen har vi flyttet solcellene fra den hvite murkonstruksjonen og opp på selve tårnet. I modellen ser vi at det rent visuelt fremstår som en mye bedre løsning. For oss er det kanskje vel så viktig at det er mer hensiktsmessig og sikker løsning. Grip er særdeles værutsatt, og det er en viss risiko forbundet med å sette opp stilas for å montere solceller på muren. Det trenger vi ikke ved å bruke galleriet for å sette solcellene på selve tårnet, forklarer Ose.

Han er også opptatt av at 3D-grafikken gir store pluss med tanke på bevaring.

– I 3D-modellen er vi nede på et detaljnivå som gjør at utforming og løsninger er bevart for fremtiden.  Når det først er tegnet inn, så er det en unik dokumentasjon, påpeker han.

Arbeidet på Grip er planlagt utført i mai. Fylkeskonservatoren opplyser at han må ta ei runde med riksantikvaren før endelig svar på søknaden gis til Kystverket.

Solcellene som Kystverket planlegger å montere er tre høyder med åtte paneler i bredden. Hvert solcellepanel gir 50 watt, og har 30 års effektgaranti.    

Siste nytt