Publisert: , Oppdatert:

7,9 millioner tilskuddskroner til havnesamarbeid i 2017

Av 15 søknader om tilskudd til havnesamarbeid er 14 innvilget. 7,9 av 10 millioner kroner er med det fordelt. De gjenstående midlene vil bli lyst ut i løpet av kort tid.

Tilskudd til havnesamarbeid skal bidra til mer gods på sjø ved at sjøtransportens konkurranseevne overfor veg styrkes, enten gjennom økt transportkvalitet og/eller reduserte priser. Havner som velger rasjonelle samarbeidsløsninger som bidrar til dette kan søke og motta tilskudd fra denne ordningen.

– Det ble totalt mottatt 15 søknader hvorav 14 er innvilget. Totalt ble det søkt om 10 524 800 kroner. Av dette er 7,9 mill. kroner innvilget og fordelt mellom 14 prosjekter. Fordelingen av midler strekker seg fra 200 000 kroner til 1, 7 mill. kroner per prosjekt, opplyser seniorrådgiver Erika M. Støylen i Kystverket.

Etter at tildelingen er ferdig gjenstår det inntil 2,1 mill. Midlene vil lyses ut på nytt innen kort tid på ordningens hjemmeside kystverket.no/tilskuddhavnesamarbeid

Tabellen nedenfor viser årets mottakere av tilskudd og beløp som er tildelt deres prosjekter.

Kystverket gratulerer samtlige mottakere og ønsker alle lykke til i prosjektarbeidet.

Prosjektansvarlig Innvilget tilskudd (kr)
Bergen og omland havnevesen 1 718 600
Bodø Havn KF 300 000
Borg Havn IKS 660 000
Hadsel Havn KF 750 000
Hammerfest Havn KF 200 000
Kvalsund kommune 242 000
Kvinesdal Kommune 521 000
Mo i Rana Havn KF 800 000
Narvik Havn KF 462 500
Nord-Trøndelag Rørvik havn IKS 551 000
Oslo Havn KF 200 000
Stord kommune 812 500
Vekst i Grenland IKS 265 000
Vestvågøy kommune 400 000
 Totalt 7 882 600

Siste nytt