Publisert: , Oppdatert:

Får tilskudd til fiskerihavnetiltak i 2017

Her får du oversikten over hvilke kommuner som får tilskudd til fiskerihavnetiltak i år.

Nye Austevoll fiskerihamn i Salthella. Foto: Kystverket/Leonard Nilsen & Sønner AS

Tilskuddsordningen for fiskerihavnetiltak er et virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte. Formålet med støtteordningen er å stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner. De kommunale fiskerihavnetiltakene er viktige bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskeri- og oppdrettsnæringen i kommunene.

Regjeringen har i 2017 bevilget 60,5 millioner korner til utbedring av kommunale fiskerihavnetiltak.

Fiskerihavnene er viktige for sjøtransport, næringsliv og fiskeri. Pengene skal brukes til utbedring av kaianlegg, moloer, flytebrygger, utdyping av havneareal og lignende tiltak.

Følgende får tilskudd i 2017:

 • Austevoll kommune i Hordaland får tilskudd på inntil 5 413 000 kroner til byggetrinn II for kai nr. 3 i Austevoll; Salthella fiskerihavn
 • Kvinnherad kommune i Hordaland får tilskudd på inntil 5 750 000 kroner til bygging av servicekai for fiskerfartøy og sjarkkai i Kobbebukta
 • Eigersund kommune i Rogaland får tilskudd på inntil 2 325 000 kroner til utdyping av 3 grunner ved Kaupanes, Hovland
 • Osen kommune i Sør-Trøndelag får tilskudd på inntil 372 000 kroner til flytebrygger i Strand Fiskerihavn
 • Vikna kommune i Nord-Trøndelag får tilskudd på inntil 16 480 000 kroner til bygging av kai med ro-ro rampe på Kråkøya
 • Vega kommune i Nordland får tilskudd på inntil 6 502 500 kroner til bygging av molo, kai, bølgedemper og flytebrygger på Gardsøy
 • Vestvågøy kommune i Nordland får tilskudd på inntil 641 250 kroner til flytebrygge på Eggum
 • Lurøy kommune i Nordland får tilskudd på inntil 4 000 000 kroner til mudring utenfor Lovund
 • Lødingen kommune i Nordland får tilskudd på inntil 96 250 kroner til flytebrygge i Øksneshamn
 • Røst kommune i Nordland får tilskudd på inntil 1 052 500 kroner til flytebrygge og bølgedemper på Røst
 • Tromsø kommune i Troms får tilskudd på inntil 1 100 000 kroner til flytebrygge på Brensholmen
 • Tromsø kommune i Troms får tilskudd på inntil 1 650 000 kroner til bygging av fast kai i Oldervik
 • Torsken kommune i Troms får tilskudd på inntil 560 000 kroner til flytebrygge i Torsken
 • Berlevåg kommune i Finnmark får tilskudd på inntil 7 000 000 kroner til bygging av fast kai i Berlevåg havn
 • Båtsfjord kommune i Finnmark får tilskudd på inntil 8 500 000 kroner til bygging av kai og flytebrygger ved Foma og Neptun

Vi minner om at fristen for å søke tilskudd for neste år er 1. mars i år. Mer informasjon finner du her.

Siste nytt