Publisert: , Oppdatert:

Kystverket vant fram i rettstvist om sjømerke

Kystverket har fått medhold av Hålogaland lagmannsrett i tvisten om oppføring av et navigasjonsmerke utenfor Ørnes i Meløy kommune. Tvisten sto mellom entreprenøren Arctic Seaworks og Kystverket, der entreprenøren krevde en erstatning på nærmere 20 millioner kroner på grunn av dårlige værforhold på stedet.

Kystverket har fått medhold av Hålogaland lagmannsrett i tvisten om oppføring av dette navigasjonsmerket utenfor Ørnes i Meløy kommune. Foto: Kystverket

Saken gjelder en sjøentreprise der Arctic Seaworks høsten 2013 inngikk en avtale med Kystverket om å bygge et sjømerke på Gåsværbåen, som ligger ca. 8 nautiske mil vest for Ørnes i Nordland. På samme måte som veldig mange andre steder langs norskekysten er også dette området kjent for å være værhardt. Fundamentet for navigasjonsmerket skulle plasseres på en grunne som er eksponert for storhavet fra vest, noe som skapte for store utfordringer for entreprenøren. Kystverket så seg etter hvert nødt til å heve kontrakten og engasjerte en ny entreprenør til å ferdigstille dette sjømerket.

Anket til lagmannsretten

Arctic Seaworks saksøkte Staten ved Kystverket for ca. 20 millioner kroner og vant frem i Salten tingrett sommeren 2016. Staten var uenig i dommen, og ankeforhandlingen i lagmannsretten som ble gjennomført i mai 2017 førte til full frifinnelse for staten, og en tilkjennelse på 5 millioner kroner. Dommen er ikke rettskraftig.

Hovedargumentasjonen til motparten i saken var at det har vært større værutfordringer på stedet enn entreprenøren kunne forvente, samt at Kystverket hadde hevet kontrakten urettmessig. Lagmannsretten understreket i dommen at Kystverket hadde gitt tilstrekkelig informasjon om forholdene på stedet og at hevingen av kontrakten var rettmessig.

– Vi er godt fornøyd med dommen, og den bekrefter at Kystverket har håndtert den juridiske siden i denne saken riktig, kommenterer avdelingsleder Frøydis Rørtveit Stensvik ved Kystverkets senter for utbygging.

Relaterte dokumenter

Siste nytt