Publisert: , Oppdatert:
- Ingvild Kragset

Kystverket arrangerer Skype-webinar om anløpsavgift i september

I september vil Kystverket gjennomføre webinar om anløpsavgiften. Tema vil være hvilke kostnader kommunene kan finansiere med anløpsavgift, samt dokumentasjon og fremgangsmåte i forbindelse med innføring og forvaltning av avgiften.

Kommunene har anledning til å finansiere de offentlige oppgavene etter havne- og farvannsloven med anløpsavgift, i den grad de ikke velger å finansiere kostnadene på annet vis – for eksempel gjennom vederlag for leverte tjenester i havnen. Kommuner som bestemmer seg for å kreve inn avgift, må følge en egen forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift. Kystverket fører tilsyn med at forskriftens bestemmelser overholdes.

Kystverket tar sikte på å gjennomføre webinar om anløpsavgiften i september 2017. Hovedfokus vil være på hvilke kostnader kommunene kan finansiere med anløpsavgift samt dokumentasjon og fremgangsmåte i forbindelse med innføring og forvaltning av avgiften.

Målgruppen er kommuner, kommunale havneorganisasjoner og kommunerevisjonen. Vi setter opp fem like webinar som tilbys målgruppen fordelt etter Kystverkets regioninndeling; Troms og Finnmark, Nordland, Midt-Norge, Vest og Sørøst.

Interesserte som ikke har anledning til å delta på webinaret for «sin» region, kan melde seg på et av de andre webinarene.

Webinaret vil vare i to timer, og vi bruker Skype. Invitasjon sendes ut i løpet av sommeren.

Siste nytt