Publisert: , Oppdatert:
- Thomas Magnus Jensen

Oppfordrer til generell aktsomhet i Trollfjorden

Det kan komme nye steinsprang i Trollfjorden, men sannsynligheten for å bli truffet vurderes som liten. Kystverket vil etablere farvannsskilt ved innseilingen til fjorden som opplyser om rasfaren.

Innseilingsleden til Trollfjorden i Hadsel kommune i Nordlander en viktig biled med stor sesongmessig trafikk. 22. august i fjor gikk det et steinras i fjorden og det ble deretter sendt ut informasjon til alle berørte parter som benytter fjorden. For å få en faglig vurdering ble det hentet inn bistand fra Statens vegvesens geologer, som gjorde en befaring i området.

To rapporter

Befaringen har nå resultert i en rapport for selve området hvor steinspranget gikk og en rapport for vurdering av nordre og søndre fjellside i Trollfjorden.

I skredfarevurderingen fremkommer det blant annet at:
«Generelt er den mest hyppige steinsprangsesongen om våren med snøsmelting og gjentatte fryse-tinesykluser og om høsten med mye regnnedbør og temperaturer som svinger rundt frysepunktet. ... Om sommeren med flere uker sammenhengende tørke, kan man også opplevede økt hyppighet med steinsprang».

– Vis aktsomhet

Sannsynligheten for treff av steinsprang vurderes som liten, men det vil kunne oppleves som skremmende å være i området dersom det skulle gå steinsprang. Det anbefales at ferdsel i sjøen skjer utenfor området som er markert som aktsomhetsområde for snø- og steinskred og da helst i søndre halvdel jf. figur 1 i vedlegg 1 i rapport datert 17.03.17(se utklipp under).

Kart over risikoområde i Trollfjord

Klikk på bildet for større versjon.

– Trollfjorden er en viktig biled med stor trafikk av ulike typer fartøy fra cruiseskip og hurtigrute til kajakk og småbåter. Vi oppfordrer alle til å vise aktsomhet i Trollfjorden og da spesielt vår/høst og i perioder med mye nedbør eller tørke, sier regiondirektør Fridtjof Wangsvik i Kystverket Nordland.

Som følge av hendelsene og de mottatte rapportene vil Kystverket iverksette følgende tiltak:

  • Etablere farvannsskilt ved innseilingen til fjorden som opplyser om rasfare
  • Undersøke muligheten for opplysning om rasfare i sjøkart
  • Informere aktører som benytter området om rapporten 
  • Kontakte NVE

 

Siste nytt