Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Selvgående skip: Banebrytende innovasjon pågår

- Ingen av oss visste at utviklingen ville skje så fort, var oppsummeringen når medlemmene i Norsk Forum for Autonome skip møttes til årsmøte i går. 

Illustrasjonsbilde: Sintef.

Et drøyt år etter skipingen av foreningen, kan man allerede se tilbake på en rivende utvikling. Da var foreningens retning og hastigheten på arbeidet ukjent.

– NFAS valgte å gå bredt ut, forteller Kystverkets seniorrådgiver Trond Langemyr.

– Nå vet vi mer. Vi kan bli mer konkrete.

Langemyr ble valgt inn som styreleder i NFAS under generalforsamlingen.

– Arbeidet med å drive innovasjon innen autonomi for sjøtransporten er banebrytende arbeid. Nå kan vi spisse arbeidet mer til hva vi ser er viktig og gir mest verdi for Norge og for medlemmene. Det arbeidet tar vi fått på nå – både på myndighetsnivå og for industrimedlemmene, sier Langemyr.

Hele det maritime miljøet har interesser i temaet autonome fartøysoperasjoner. Man jobber ikke med bare autonome fartøy. Både godsoverføring og havn er del av den verdiskapingen som kan komme.

– Det er helt klart disruptiv innovasjon vi jobber med, sier Langemyr.

– Resultatene av de neste årenes arbeid vil kunne gi et skifte i hvordan deler av sjøtransporten drives. Så her er det viktig å være med.

Norge og NFAS er foregangsfigur i verden på å organisere innovasjonsarbeidet tverrfaglig. Flere land tar kontakt for å lære og etablere tilsvarende, kan daglig leder Ørnulf Rødset fra Sintef Ocean fortelle.

NFAS har også tatt initiativ til en internasjonal forening som kan samarbeide om teamet.
Per i dag har NFAS 45 medlemmer – blant akademia, forskningsinstitusjoner, teknologibedrifter, næringsaktører og myndighetsorgan.

Siste nytt