Publisert: , Oppdatert:

Elektroniske brukertjenester fungerer som normalt

Onsdag 8. november var det ustabilitet i mange av Kystverkets IKT-systemer, inkludert ulike eksterne brukertjenester for skipsfarten. Systemene er nå i stabil drift.

Tjenester som har vært berørte: 

  • Det automatiske identifikasjonssystemet AIS
  • Meldingssystemet SafeSeaNet Norway
  • BarentsWatch.no (Inkluderer bølge- og strømvarsel, varsling av polare lavtrykk, nasjonal havneoversikt, FiskInfo, Fiskehelse, Arealverktøy)
  • Losformidlingstjenesten (Njord-systemet)
  • Kystinfo
  • Havbase

Disse elektroniske tjenestene har hatt ustabil tilgang på data gjennom dagen, men fungerer nå som normalt.

Brukere av meldingssystemet SafeSeaNet Norway som er usikre på om nylig registrerte data er oppdatert, kan nå sjekke status på egne data i meldingssystemet på www.shiprep.no.

Kontaktpersoner:

Stabsdirektør Lidvard Måseide, interne tjenester, mobil: 911 05 711
Seniorrådgiver Bjørnar Kleppe, sjøsikkerhetsavdelingen, mobil: 900 28 347

Siste nytt