Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Nordisk institutt for sjørett på besøk

Masterstudenter og ansatte ved Nordisk Institutt for Sjørett fikk blant annet praktisk opplæring i strandrensing da de besøkte Kystverket i Horten. Dette er andre gang Kystverket arrangerer en slik fagdag for masterstudentene fra NIfS.

Masterstudenter og ansatte ved Nordisk Institutt for Sjørett fikk blant annet praktisk opplæring i strandrensing da de besøkte Kystverket i Horten. (Foto: Kystverket)

Kystverket samarbeider med Nordisk Institutt for Sjørett, blant annet knyttet til juridiske forskningsprosjekter på Kystverkets rettsområder. Masterprogrammet i sjørett ved NIfS er internasjonalt anerkjent, og tiltrekker seg studenter fra hele verden.

Teoretisk og praktisk oljevern

Under besøket i Horten fikk studentene naturlig nok en grundig presentasjon av rettslige grunnlaget for Kystverkets virksomhet på beredskapsområdet. Det ble også tid til omvisning i aksjonssentralen, sjøtrafikksentralen, testhallen og oljeverndepotet. Til tross for kaldt og vått vær viste studentene stor interesse når de fikk se nærmere på nødlosseutstyr, lenser og strandrenseutstyr.

 Kystverkets virksomhet blir kjent for sjørettsjuristene

- Dette er en god måte å vise frem Kystverket på, og samtidig integrere kunnskap om det rettslige grunnlaget for Kystverkets virksomhet i utdanningen i sjørett ved universitetet , sier Kystverkets jurist Kjersti Tusvik som arrangerte besøket. NIfS er et av de ledende læringsstedene for utdanning av jurister innen sjørett i Europa, og Tusvik mener det er svært positivt at Kystverkets virksomhet blir kjent for sjørettsjuristene.

- Jus-studiet er et teoretisk studium, og det er spesielt interessant for studentene å få innsikt i hvordan tiltak eller aksjoner mot akutt forurensning organiseres og utføres i praksis, understreker Tusvik.

 

Fakta

Nordisk Institutt for Sjørett/NIfS:  

  • Tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og er Nordens ledende kompetansesenter for forskning og undervisning i sjørett, petroleumsrett og tilgrensende fagområder.
  • Instituttet ble opprettet i 1963 etter anbefaling fra Nordisk råd. Instituttet består av Avdeling for sjørett, Avdeling for petroleumsrett og Senter for Europarett.
  • Forskningsområdene inkluderer skipsfart, transport, forsikring, sjøforsikring, petroleum, energi, naturressurser, alminnelige formuerettslige fag, EU- og EØS-rett.
  • Instituttet har et utstrakt internasjonalt forskningssamarbeid og er vertskap for forskergruppene i internasjonal kontraktsrett og naturressursrett.
  • Instituttet har et internasjonalt masterprogram i sjørett og underviser i flere emner på masternivå.

Siste nytt