Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Signerte rammeavtale for utbedring av VHF-kommunikasjon

Kystverket har signert rammeavtale med den tekniske leverandøren Jotron for levering av nytt VHF-system. Rammeavtalen er en viktig del av Kystverkets modernisering og utvidelse av sjøtrafikksentraltjenesten, hvor fornying av VHF-system inngår.

Rammeavtalen har en varighet på fem år, to opsjoner på tre år og en ramme på 50 millioner kroner. I avtalen inngår levering av teknisk utstyr, konsultasjon, kartlegging, og drift og vedlikehold av Kystverkets VHF-system. Rammeavtalen legger til rette for teknisk utvidelse av sjøtrafikksentraltjenestens tjenesteområder i årene fremover. 

– Den viktigste kommunikasjonskanalen

VHF (Very High Frequency) er et viktig kommunikasjonsverktøy for skipsfart og i Kystverkets kystberedskap. VHF gjør kommunikasjon mellom Kystverkets fem sjøtrafikksentraler og skipstrafikken mulig ved hjelp av radioforbindelse. I sine tjenesteområder bruker sjøtrafikksentralene dedikerte VHF-kanaler til å kommunisere med fartøy, for å klarere og regulere trafikk, informere om forhold i farvannet, og gi navigasjonsassistanse når uønskede situasjoner oppstår.

– VHF er fortsatt den viktigste kommunikasjonskanalen mellom våre sjøtrafikksentraler og fartøy, og helt uvurderlig for å håndtere situasjoner som oppstår. Gjennom denne kontrakten får vi mulighet for å etablere ny funksjonalitet i tillegg til det bidrar til utvidelse av våre tjenesteområder, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Starter der behovet er størst

– Leverandøren vi har valgt har et foroverlent syn på nyutvikling og det er viktig for oss med tanke på fremtidig utvidelse av sjøtrafikksentraltjenesten, sier seniorrådgiver Richard Aase i Kystverket.

For å styrke helhetlig VHF-kommunikasjon i tjenesten skal VHF-utstyret ved alle sjøtrafikksentralene kobles sammen. VHF-utstyr skal også byttes ut ved sentraler hvor behovet for modernisering er størst, først og fremst ved sjøtrafikksentralene på Kvitsøy, Fedje og Vardø. I tillegg skal ny VHF-sender settes opp i Hordaland for å styrke VHF-dekningen i tjenesteområdene til de to førstnevnte sentralene. Kystverkets losformidlingstjeneste vil også gis mulighet til å bruke VHF kanal 13 i sentralenes tjenesteområder, noe som vil gi en kostnadsbesparende effekt i lostjenesten.

– Med Jotrons spesialkompetanse på kystradioapplikasjoner og Kystverkets kompetanse innenfor sjøsikkerhet, kan vi sammen videreutvikle funksjoner, tjenester og kosteffektive løsninger som kan bidra til bedre VHF-dekning langs norskekysten, sier direktør for forretningsutvikling i Jotron, Morten Gjersøe.

Forenkler arbeidssituasjonen

Den nye typen VHF-system inneholder funksjoner som vil forenkle arbeidssituasjonen til trafikkledere ved de fem sjøtrafikksentralene. Systemet vil ha innebygget tale-til-tekst og tekst-til-tale muligheter. Det gjør det mulig å lese inn talebeskjeder eller legge inn tekst som ved få tastetrykk raskt og automatisk kan sendes til fartøy i sentralenes tjenesteområder.

– Ved å ta i bruk flere automatiserte tjenester, slik som automatiserte navigasjonsvarsler eller beskjeder om endring av VHF-arbeidskanaler, forenkler vi hverdagen til våre trafikkledere og fartøy, legger Aase til.

Følg sjøtrafikksentraltjenesten på Twitter

Fakta

Maritim VHF

  • Er et internasjonalt system for kortdistanseradio for skipsfart på VHF-bånd. I Norge lytter kystradiostasjoner på fjernstyrte VHF-basestasjoner som er utplasserte langs kysten, langs kanaler og vannveier i innlandet og på øyer og oljeinstallasjoner til havs. 
  • Om bord er VHF utstyrt med en alarmknapp som kan sende automatisk melding om fartøyets identitet og posisjon til kystradioen, slik at fartøy kan motta hjelp eller assistanse. 
  • Kanaler, prosedyrer og regelverk knyttet til VHF er ivaretatt av FN-organisasjonen ITU (International Telecommunication Union) som holder til i Genève i Sveits. I Norge styres VHF-systemet av Telenor Maritim Radio.
  • For å kunne ta i bruk maritim VHF må fartøyet ha egen linsens, deriblant kallesignal og et såkalt MMSI-nummer. Brukere må også ha et SRC/VHF-sertifikat (Short Range Certificate).
  • Maksimal rekkevidde for VHF er ca. 60 nautiske mil, som tilsvarer 111 kilometer.

Siste nytt