Publisert: , Oppdatert:

H.K.H. Kronprins Haakon besøker Kystverkets olje- og kjemikalievernøvelse i Langesund

H.K.H. Kronprins Haakon vil tirsdag 26. september oppleve norsk olje- og kjemikalievern i praksis. Da blir han med Kystverket både ut på sjøen og inn på stranda for å se en oljevernaksjon på nært hold. Kystverket vil vise hva det innebærer når alarmen går til landene vi samarbeider med, ved en alvorlig hendelse med akutt forurensning.

Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik og beredskapsdirektør Johan Marius Ly ser fram til å vise H.K.H. Kronprins Haakon hvordan det øves og jobbes med olje- og kjemikalievern langs norgeskysten - denne gang under den store EU-støttede øvelsen SCOPE 2017 utenfor Langesund.

Olje- og kjemikalievernøvelsen som Kystverket skal lede fra 25. til 27. september involverer rundt 500 deltakere fra en rekke land, mens observatører fra 70 land har fått invitasjon. Verstefallshendelsen det skal øves på, vil involvere fartøy, personell og utstyr fra store deler av Europa.

Oljevern fra strand til hav, på alle nivåer

Øvelse SCOPE 2017 involverer også lokale innsatsstyrker, og mye personell som også var i sving etter Full City-ulykken, som skjedde i det samme området. Telemark Interkommunale Utvalg mot akutt forurensning (IUA) vil ha innsatsleder på land, mens også Vestfold IUA vil være delaktig i øvelsen.

Se alle involverte i egen faktaboks lenger ned!

H.K.H. Kronprins Haakon får 26. september se norsk beredskapsstyrke mot akutt forurensning, og oppleve dem i arbeid på alle nivåer, fra aksjonsledelsen til Kystverket til den kommunale innsatsen.

– Jeg setter stor pris på at Kronprinsen takket ja til min invitasjon, og dermed kan få oppleve arbeidet som gjøres for å styrke beredskapen mot akutt forurensning langs hele kysten vår, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Samferdselsministeren kommer

26. september vil Kronprinsen bli guidet av Kystverkets ledelse, samt statsråd Ketil Solvik-Olsen med følge.

Turen går først ut på sjøen der en stor kjemikalietanker i øvelsen skal ha kollidert med en produkttanker. Dette skal i føre til utslipp av kjemikalier og olje som er mye mer omfattende enn Norge tidligere har måttet håndtere. Dermed er assistanse fra våre naboland påkrevd, noe som utløser bistand fra landene vi har inngått samarbeidsavtaler med.

Internasjonal samarbeid ved hendelser må øves

– Med økt skipstrafikk øker også risikoen for hendelser, derfor må vi øve på et scenario slik vi nå gjør. Den internasjonale dimensjonen ved øvelsen er også svært viktig. Både under Full City-hendelsen i 2009 og Godafoss i 2011, hadde vi behov for bistand fra Sverige. Norge og de andre landene som deltar i denne øvelsen er alle avhengige av godt samarbeid på tvers av grenser dersom en slik hendelse oppstår i våre felles farvann, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Økt skipstrafikk en bakgrunn for SCOPE 2017

Ett år før årets øvelse passerte 359 fartøy på over 50 meter sundet mellom Stathelle og Sandøya. I løpet av 2016 passerte 4524 skip her. Fra og med januar og til og med juni i år passerte 2408 fartøy, viser tall fra Kystverkets analyseenhet i Vardø. Med bakgrunn i dette er øvelsesstedet utenfor Langesund relevant og viktig.

Øvelsen vil pågå både i dagslys og etter mørkets frembrudd, og vil dermed være svært realistisk for alle involverte, sier Ly.

Program for dagen

Kronprinsen ankommer Langesund på morgenen 26. september, og går da direkte om bord i Kystvaktens fartøy KV Bergen.

Ute på sjøen vil han få se spesialtrente brannmannskap fra Oslo og Bergen ankomme fra helikopter på det svenske kjemikalievernfartøyet KBV 003. Derfra tar de seg over i en mindre båt som border kjemikalietankeren for å tette lekkasje og gi mulighet for oppkobling av slep til land og oljeverninnsats på sjøen og langs strendene. Dette vil da fortsette utover i øvelsesdøgnet.

Kl. 0740 er pressen invitert om bord på et fartøy Kystverket disponerer fra Dampskipskaia/Langesund losstasjon, og kan herfra få med seg det samme som Kronprinsen. Fartøyet vil legge seg tett på det som skjer på sjøen. Denne legger etter planen til kai ved losstasjonen/Dampskipskaia ca. 1130. Herfra er det kort avstand (ca. 300 m) til Smietangen der det blir en presseomvisning fra kl. 1200.

Kl. 1200 ankommer Kronprinsen med følge Smietangen kaiområde. Her skipes oljevernutstyr av ulikt slag ut på båter for en innsats på havet. Beredskapsdirektør vil ha en omvisning der også pressen er velkomne.

Pressen kan her stille spørsmål til beredskapsdirektør Johan Marius Ly, kystdirektør Kirsti L. Slotsvik og statsråd Ketil Solvik-Olsen (Samferdselsdepartementet).

Ca. kl. 1230 reiser følget videre til friområdet Krogshavn. Her vil Kystverkets miljørådgiver Hilde Dolva og Jan O. Kristoffersen fra IUA Telemark dele erfaringer fra arbeidet på land etter Full City-ulykken, og vise dagens strandrenseutstyr.

Avslutningen i Krogshavn er beregnet til ca. Kl. 1300.

Presseinvitasjon

Presse inviteres til å være tilstede ved øvelse SCOPE 2017, om bord på fartøy og ved Krogshavn. Oppmøte for presse er ved losstasjonen på Dampskipskaia kl. 0740. Programmet avsluttes i Krogshavn kl. 1300.

For presse som ikke kan delta fra morgenen av, er oppmøte ved Smietangen kai kl. 1150 et alternativ.

Av sikkerhetshensyn må vi ha navn på journalister som ønsker å delta senest 20. september kl. 1100. Det er begrenset plass på fartøyet og på Smietangen kai, derfor vil vi sette en begrensning på maksimalt to deltakere per redaksjon. Hvis interessen er større enn vi har kapasitet til, vil vi dessverre bli nødt til å gjøre en prioritering. De påmeldte som eventuelt ikke får anledning til å delta, vil få beskjed om dette senest 22. september.

Kystverket trenger en tilbakemelding fra media som ønsker å delta, så snart som mulig og senest 20. september kl. 11.00.

Påmelding til Kystverket ved marianne.henriksen@kystverket.no.

Her må det komme tydelig fram om pressen ønsker å være om bord på fartøyet fra morgenen av, eller kun delta fra Smietangen kl. 11.50 26. september.

All deltakende media må av sikkerhetshensyn ha med seg gyldig ID (identifikasjon).

Pressen vil ellers få tilgang til bilder til fri bruk gjennom Kystverkets Flickr-konto.

www.Kystverket.no vil vår akuttweb bli testet ut, her linkes det også opp mot bilder og video, i tillegg til at situasjonsbildet oppdateres.

Fakta

FAKTA: SCOPE 2017

Partnere - Partners

EU        

Kystverket

Det danske forsvaret

Kustbevakningen i Sverige

Islands Miljødirektorat

IUA Telemark - (IUA)

Sørøst Politidistrikt

Andre samarbeidspartnere

Oslo Brann og redning - (MIRG-CHEM)

Bergen Brannvesen - (MIRG-CHEM)

Lokale brann og redningsetater

EMSA

Lokale havnemyndigheter

Vestfold Interkommunale utvalg mot akutt forurensning

Sivilforsvaret

Forsvaret

Havariekommando, Germany

Sjøfartsdirektoratet

Miljødirektoratet

Fylkesmannen i Telemark

Havarikommisjonen

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap  (NOFO)

Statoil Norway

Solvang ASA

DNV GL

GARD (P&I)

Skuld (P&I)

Norwegian Hull Club

DSB

Høgskolen i Sørøst-Norge

Mer informasjon om øvelsen:

http://www.kystverket.no/Nyheter/2017/mai/storovelse-inviterer-70-land-til-norge/

Siste nytt