Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Lanserte utvidet havnetjeneste

Torsdag 28. september fikk skipsfarten, havner og havneanlegg tilgang til nye tjenester i det nasjonale meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Tjenestene legger til rette for enklere informasjonsutveksling mellom skip, havn og havneanlegg og myndigheter. 

Istedenfor å be om kaiplassering på telefon eller e-post, kan skipsfarten sende forespørsel om tildeling av kai i SafeSeaNet allerede ved tidspunktet for ankomstrapportering. Den aktuelle havnen eller havneanlegget kan besvare forespørselen i systemet, noe som forenkler kommunikasjonen mellom skip, agent og havn og havneanlegg. Skip eller agent vil også kunne indikere behov for konkrete tjenester ved aktuell kai. De nye tjenestene vil kun være tilgjengelige i havner og havneanlegg som har gjort disse tjenestene tilgjengelig i meldingssystemet.

Kystverket jobber aktivt for å øke havner og havneanleggenes bruk av meldingssystemet SafeSeaNet Norway, slik at disse tjenestene blir gjort tilgjengelig for skipsfarten i flest mulig havner og havneanlegg.

Ved valg av destinasjonshavn kan skip eller agent også nå velge mellom ISPS-godkjente og ikke-ISPS-godkjente kaier i det aktuelle området. Valg av kai kan gjøres direkte i systemet, eller via en grafisk kartløsning.

Økt informasjonskvalitet

Den maritime næringen er avhengig av pålitelig og oppdatert informasjon av god kvalitet. I den nye versjonen av SafeSeaNet Norway vil havner og havneanlegg kunne administrere egen ISPS informasjon. Havnedata blir dermed lagret i en felles database istedenfor at denne lagres manuelt i ulike systemer. 

– Havn og havneanlegg gis nå mulighet for å administrere og kvalitetssikre informasjon om eget anlegg. Dette vil gi økt datakvalitet, automatisering og samhandling med Kystverket. For oss betyr økt kvalitet på informasjon en forbedret sikkerhetsberedskap gjennom en mer treffsikker varsling om endring av maritimt sikringsnivå, sier seniorrådgiver Grethe Westre i Kystverket Vest.

– Med havner og havneanlegg som aktive bidragsytere får vi også en mer effektiv kommunikasjon og bedre samhandling mellom skipsfarten, havner, havneanlegg og myndigheter, påpeker Westre.

Testet grundig ut

Den utvidede havnemodulen er i løpet av sommeren blitt testet ut i ulike havner og havneanlegg i Stavanger, Haugesund, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø.

Utvidelsen er en videreføring av havnemodulen som ble lansert i 2015, som åpnet for at alle norske havner og havneanlegg kan motta informasjon om skipsanløp i SafeSeaNet Norway. 

SafeSeaNet Norways hovedformål er å forenkle skipets rapporteringsplikt til myndigheter og havner/havneanlegg.

Fakta

Nye tjenester i SafeSeaNet Norway fra 28. september 2017:

  • Havner og havneanlegg kan oppdatere og lagre egne havnedata (ISPS-informasjon).
  • Skipsfarten kan legge inn en digital forespørsel om kai i havner og havneanlegg, dersom havner og havneanlegg har åpnet for denne muligheten i systemet.
  • Skipsfarten kan legge inn forespørsel om konkrete tjenester ved den enkelte kai, dersom den aktuelle havnen eller havneanlegget har åpnet for denne tjenesten i systemet.

Se informasjonsfolder om nye tjenester for havner og havneanlegg.

Se animasjonsfilm om utvidet havnetjeneste i SafeSeaNet Norway

For å opprette egen brukerkonto i meldingssystemet SafeSeaNet Norway,
kan du registrere deg her.

www.shiprep.no finner du også informasjon om brukerstøtte for systemet.

Siste nytt