Publisert: , Oppdatert:

Øvelse: skipsbrann ved kai

I slutten av forrige uke deltok losoldermann i Oslofjorden i politiets redningsøvelse. Hva gjør man om det bryter ut brann i et fartøy ved kai i indre havn?  

Scenariet for øvelsen var skipsbrann i fartøyet «Norwegian Jade» rett etter ankomst i havn. Øvelsen ble gjennomført som en skrivebordsøvelse, der alle deler av den fiktive håndteringen ble gjennomgått. Under øvelsen var mange politifolk i sving, i ulike nivåer og avdelinger i politiet.
Øvelsen gjennomføres som et ledd i Oslo Politidistrikts stabs og lederutviklingsprogram, og alle ledelsesnivåer i politidistriktet var involvert.

Losoldermann Elise Rusten som til vanlig sitter i redningsledelsen (LRS), var denne gangen representert i spillstaben, siden hun er en del av øvingsutvalget til Oslo politidistrikt. I øvelsen ble losens rolle spilt av losoldermann Rusten. Hun var om bord og var liaison for brann og politi. Kystverkets oljevernberedskap var også representer i scenariet ved at det var olje på vannet, slik at det etter hvert ville bli en statlig aksjon. Så langt kom det ikke i øvelsen denne gangen.

- Lostjenesten, sjøtrafikksentral (VTS) og oljevernberedskap vil bli sterkt involvert i en hendelse som dette, kommenterer losoldermann Rusten.
- Det er derfor viktig at vi er med når øvelser planlegges og iverksettes.

Øvingsleder i politiet Henrik Hartmann sier seg svært fornøyd med øvelsen. 

- Alle deltakere fikk øvet opp imot ett eller flere av de mål som var satt for øvelsen. Og det var målet, oppsummerer han. 

Siste nytt