Publisert: , Oppdatert:
- Olav Helge Matvik

SCOPE 2017 er i gang

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Den internasjonale olje- og kjemikalievernøvelsen SCOPE 2017 i Skagerrak startet i dag. SCOPE 2017 er den største øvelsen av sitt slag som har blitt arrangert i Norge, og er stor også i europeisk målestokk.

- Vi må tørre å prøve, tørre å feile, tørre å lære av feilene og tørre å dele med andre hva vi har lært. Slik blir vi alle bedre. Under slike øvelser gjør vi oss viktige erfaringer, enten vi er deltakere, observatører eller har vært med på å planlegge den. Gjennom erfaringene fra SCOPE 2017 utvikler og forbedrer vi samarbeidet med viktige partnere, slik at vi alle kommer styrket ut av det, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Scenarioet som utspiller seg i SCOPE 2017 er at en kjemikalietanker skal ha kollidert med en produkttanker utenfor Langesund. Dette fører til utslipp av kjemikalier og olje som er mye mer omfattende enn Norge tidligere har måttet håndtere. Dermed er assistanse fra våre naboland påkrevd, noe som utløser bistand fra landene vi har inngått samarbeidsavtaler med.

Om lag 600 deltakere er med på øvelsen, 30 organisasjoner er involvert, fire land pluss EU, og i Norge er to interkommunale utvalg mot akutt forurensing i aksjon.

Om lag 90 observatører og gjester bidrar til at representanter fra 44 land til stede, fra norsk hold stiller blant annet kronprins Haakon og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Og i selve øvelsen deltar 18 store fartøy, 11 små fartøy, to fly, ett helikopter samt flere droner.

Øvelsen er støttet av EU, og SCOPE-navnet står for Skagerrak Chemical Oilspill Pollution Excercise.

Siste nytt