Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Spennende diskusjoner om utvikling i nord

Drøye 130 deltakere fra hele landet har de to siste dagene vært samlet i Honningsvåg. Havnefolk, samferdselsaktører, industriaktører, politiske- og administrative ledere og andre med interesse for maritimt og kysten utvikling i Troms og Finnmark fikk med seg årets Kyst- og havnekonferanse. Høyaktuelle tema stod på agendaen.

Begivenheten arrangeres av Kystverket Troms og Finnmark, og regiondirektør Jan Morten Hansen løftet frem Regionreformen som et viktig moment i fremtidsbildet for regionen i sin velkomst. 

NTP og kystforvaltning
Nasjonal Transportplan var naturligvis tema i flere omganger, noe som er nyttig når næringsaktører, lokale administrative ledere og transportetatene Kystverket og Vegvesenet er samlet. Både Innovasjon Norge og Kystverket presenterte også sine støtteordninger. Det ble også tid til å høre om flere større utbyggingsprosjekter som er i gang i landsdelen, som Kirkenes havn, Longyearbyen og Hammerfest. Flere foredragsholdere og konferansedeltakere tok til orde og uttrykte bekymring for planen om å overføre fiskerihavneforvaltningen til de nye administrative regionene. 

Regionens største utfordringer
Redaktør i High North News, Arne O. Holm, tok forsamlingen gjennom sin statusrapport om landsdelen. Han mener Nord-Norges største utfordring er befolkningsnedgang, aldrende befolkning og at unge ikke velger utdanning. Disse utfordringene må adresseres og tas alvorlig, er hans appell. Konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja er viktig for utviklingen i nord. Men Arne O. Holm mener de store grepene for å nå flertallets ambisiøse mål mangler. Oppdrett og mineralindustri og reiselivsnæringen kunne for eksempel vært utviklet mer, mener han.

Trender
Gjennom det varierte programmet ble det belyst hvordan nye næringer er på vei til å se dagens lys i nord. Og at der fortsatt er forventninger til olje/gass-aktivitet i Barentshavet. Trender som krav til effektivisering, økt digitalisering og disruptiv innovasjon tas opp av mange av foredragsholderne. Intelligente transportløsninger og grønt skifte/klima og miljø er tematikk som også berører næringsvirksomhet i nord, og som gir spennende muligheter.

En fellesnevner for flere av innleggene er at det påpekes at man bør ha fokus på å sikre ny kompetanse til fremtidens næringer og at man må sørge for at arbeidstakere flytter til / blir i landsdelen.

Landsdelen har tradisjonelt vært en råvareleverandør, men flere av foredragsholderne oppfordrer til å tenke nytt for å sørge utvikling - fo å sikre bosetning og næringsvirksomhet. Flere snakket om nye næringsmuligheter. Stikkord fra dette er: tang- og tareproduksjon, dyphavs gruvedrift, havbruk (kan ha synergier med dybhavsmiljø), integrert overvåkning, subsea factoring og offshore fornybar energi. Innovasjon Norge ønsker flere grundere og flere klyngesamarbeid for å øke verdiskapinga.

Forbedringspotensiale
Roger Ingebrigtsen i Agenda Nord-Norge mener nordlendinger er for dårlige på lønnsomhet, og oppfordret i sitt innlegg om at næringsaktører jobber seg dypere ned i verdikjeden for å hente ut mer gevinst, i stedet for å selge råvarer. Han mener også at nordlendinger må slutte å konkurrere seg imellom og være mer raus med hverandre. Han rådet også til å sørge for godt samarbeidsklima med andre landsdeler og de folkevalgte. 

Ingebrigtsen deltok på konferansen for første gang, og berømmet arrangørene for å ha skapt en møteplass for viktige diskusjoner omkring landsdelens utvikling. Han savnet de folkevalgte i salen.
– Dette hadde de hatt godt av å høre på, var hans kommentar. Et realt kystparty!

Viktig møteplass
Regiondirektør for Vegvesenet, Torbjørn Naimak, omtalte Kyst- og havnekonferansen som en viktig fast institusjon for landsdelen og berømmer programkomiteen for godt arbeid som gjør konferansen til et arrangement man ikke vil gå glipp av.

Kyst- og havnekonferansen er en god tradisjon og et nyttig møtested, lyder refrenget fra foredragsholdere og deltakere.

- Vi er godt fornøyd med hva vi har klart å skape med denne konferansen, sier regiondirektør Jan Morten Hansen.
Det er hyggelig å se at deltakere kommer igjen år etter år, og at nye kommer til. Tonen er konstruktiv og god, og engasjement og faglige bidrag får vi både fra scenen og salen. Jeg vil takke alle som bidro, og ser allerede frem til Kyst- og havnekonferansen 2018.

 

Siste nytt