Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Øvde på berging av havarist og passasjerer

Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø og slepebåtressurser var aktive bidragsytere i kriseøvelsen Øvelse Nord, en kombinert sjø-land-luftøvelse med rundt 2000 aktører. Øvelsen ble gjennomført 25. april i Bodø.

Kystverket deltok i den sjøgående øvelsen, der det hadde oppstått brann og eksplosjon om bord i en havarert passasjerferge med rundt 200 passasjerer om bord. Under øvelsen gjennomførte slepebåten "Strilborg" slep av havarist, søk av savnede, pick-up med mann-over-bord båt og førstehjelp på passasjerer.

Øvelse Nord er en årlig fullskala samhandlingsøvelse hvor ulike beredskaps- og redningsaktører deltar. I år ble øvelsen gjennomført ved Mørkvedbukta ved Nord universitet i Bodø.

Foruten Kystverket deltok Hovedredningssentralen med Luftforsvarets 330 skvadron, Kystvakten, Kystradio Nord, Redningsselskapet og hurtigbåtrederiet Torghatten Nord med gassfergen MF «Værøy».

Passasjerfergen MF «Værøy» spilte havarist, mens kystvaktfartøyet KV «Harstad», Luftforsvarets «Sea King» helikopter og slepefartøyet «Strilborg» var med som bistående ressurser i søk- og redningsaksjonen til sjøs.

Samtidig ble det gjennomført en fullskala kriseøvelse på campus til Nord universitet med nødetatene politi, brannmannskap og ambulanse til stede.

Overordnet øvingsmål i Øvelse Nord 18 var samhandling mellom militære og sivile ressurser, med bakgrunn i Kunnskapsdepartementets krav til beredskap, krisehåndtering og øvelser.

− En slik samhandling er sentral i myndighetenes planverk for å trygge samfunnet, sier rådgiver Anja Jenssen ved Vardø sjøtrafikksentral og fagleder sjø under øvelsen.

− Under årets øvelse var fokuset spesielt rettet mot samvirkeprinsippet, og hvordan det sivile hjelpeapparatet kan gjøre nytte av de ressurser som Forsvaret er forpliktet til å bidra med under en krise eller pågående redningsoperasjon. Øvelsen ble arrangert med et ønske om å styrke samhandling og skape bedre felles situasjonsforståelse mellom aktører på ulike nivåer, som grunnlag for at beslutninger tas på rett nivå og til rett tid, forklarer Jenssen.

Dette er første gang Kystverket har deltatt i øvelsen. Slepebåten «Strilborg» bidro som operativ ressurs, og mannskapet trente på søk etter savnede i samhandling med kystvakt og redningsskøyte, samt ‘pick-up’ av markører i sjøen. Vardø sjøtrafikksentral deltok med øvelsens fagleder sjø og maritim trafikkleder i en kontrollerfunksjon om bord i slepebåten. 

Siste nytt