Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Samarbeid om kjøp av droner styrker beredskapen

Kystverket har i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet og Statens strålevern gått til innkjøp av fem drone-systemer som skal brukes til miljøovervåkning. Kystvakten vil være operatør av dronene, som skal tas i bruk i løpet av første halvår i 2019.

Drone-systemene leveres av norske Norse Asset Solutions. (Foto: Norse Asset Solutions)

Kystverket samarbeidet med Kystvakten i en toårs- periode for å teste ut et konsept med bruk av droner til støtte i oljevernaksjoner og enkelte andre kystvaktoppdrag. Erfaringer fra denne utprøvingsperioden var så positive at man nå har gått til anskaffelse av fem drone-systemer som skal plasseres om bord på de fem indre kystvaktfartøyene.

Flerbruk

Drone-systemene skal også kunne løse oppgaver for Statens strålevern og Sjøfartsdirektoratet, ved henholdsvis deteksjon av radioaktivitet og ulovlige utslipp av svovel. Kystvakten vil også bruke dronene i andre kystvaktoppdrag. Anskaffelsen er også i tråd med regjeringen dronestrategi.

I operasjon så raskt som mulig

Leverandøren kontrakten er inngått med er norske Norse Assets Solutions.

-       Nå vil Kystverket, Strålevernet og Sjøfartsdirektoratet jobbe sammen med leverandøren for å få dronesystemene på plass og i operasjon så raskt som mulig, sier senioringeniør og prosjektleder Ove Njøten.

Bildet viser representanter fra drone-leverandøren Norse Assets Solutions, Sjøfartsdirektoratet, Statens strålevern, Kystvakten og Kystverket. 

 

 

Siste nytt