Publisert: , Oppdatert:

Avgifter i 2019: Reduksjon i sikkerhetsavgiftene, ingen endring i losingsavgift eller losberedskapsavgift.

Samferdselsdepartementet har fastsatt sektoravgiftene på et reelt sett lavere nivå i 2019 enn 2018. Sikkerhetsavgiftene reduseres med 5,2 prosent i gjennomsnitt. Losings- og losberedskapsavgiften blir ikke endret, mens farledsbevisavgiften økes med 2,1 prosent. 

Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen. (Foto: Marianne Henriksen/Kystverket)

– De vedtatte avgiftene for 2019 gir for andre året på rad en reell avgiftsreduksjon sammenlignet med forventet lønns- og prisstigning på rundt 2,6 prosent for 2019, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Fritaket i losberedskapsavgift for fartøy opp til 8.000 BT videreføres for å styrke nærskipsfartens rammebetingelser. I tillegg videreføres fritak i losberedskapsavgiften for fartøy med en score på 50 eller høyere på miljøskipsindeksen Environmental Ship Index (ESI).

Gjennom losavgiftene finansierer brukerne alle kostnadene til lostjenesten, unntatt 86 millioner kroner som staten finansierer for å styrke nærskipsfartens rammebetingelser. Lostjenestens resultat forventes å bli bedre enn budsjettert i 2018 og Kystverket fortsetter arbeidet med å effektivisere og tilpasse tjenesten til oppdragsmengden.

De fastsatte avgiftssatsene tilsvarer de som Kystverket foreslo i en nylig gjennomført høring. Her mottok Kystverket 11 høringsuttalelser. Mange av tilbakemeldingene på los- og sikkerhetsavgifter gjaldt effektivisering av tjenestene, samt innretning og finansiering av avgiftene.

– Både lostjenesten og sjøtrafikksentraltjenesten vil fortsatt ha høyt fokus på effektivisering av tjenestene, herunder tilpasning til endringer i trafikkbildet og utnyttelse av ny teknologi, sier Arve Dimmen.

Bestill årsavgift i SafeSeaNet
Årsavgiftene for 2019 ble i slutten av november fakturert fartøy som har årsavgift i 2018. Dersom det er flere fartøy som ønsker årsavgift for losberedskapsavgift eller sikkerhetsavgift, oppfordrer Kystverket disse til bestille årsavgiftene på SafeSeaNet så snart som mulig. Årsavgiftene faktureres kvartalsvis.

Informasjon om losavgiftene og kostnadene disse finansierer finner du her: http://www.kystverket.no/Maritime-tjenester/Avgifter1/Losavgift/statlig-bruk-av-losavgifter/ 

Informasjon om sikkerhetsavgiftene og kostnadene disse finansierer finner du her: http://www.kystverket.no/Maritime-tjenester/Avgifter1/Sikkerhetsavgift/statlig-bruk-av-sikkerhetsavgift/

Siste nytt