Publisert: , Oppdatert:

Overleverte forslag til ny havne- og farvannslov

Havne- og farvannslovutvalget overleverte sin utredning til Samferdselsdepartementet 1. mars 2018. I utredningen legger utvalget frem forslag til ny havne- og farvannslov.

Formålet med utredningen «Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov» er å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann. Det foreslås blant annet at ansvar og myndighet for sikkerhet og fremkommelighet i farvannet som hovedregel legges til staten, mens kommunene har myndighet i havneområdet.

‒ Havne- og farvannslovutvalgets utredning er et viktig innspill i regjeringens arbeid for å sikre et høyt sjøsikkerhetsnivå og miljøvennlig sjøtransport, opplyser samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra regjeringen.

Les hele pressemeldingen på regjeringen.no.

Les lovforslaget på regjeringen.no.

Siste nytt