Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Robot skal fakturere losoppdrag

Lostjenesten har tatt i bruk et robotisert program som skal fakturere nesten halvparten av alle losoppdrag, tilsvarende 21.000 oppdrag i året. For mange av Kystverkets brukere betyr det kortere ventetid mellom gjennomførte losoppdrag og mottak av faktura. 

Roboten jobber hvert 10. minutt hele døgnet. Den vil kun behandle enkle losoppdrag som ikke krever manuell behandling.

Digitalisering og automatisering av faktureringsoppgaver i lostjenesten er en utvidelse av robotfunksjonen som siden 2014 har utført automatiserte faktureringsoppgaver i farledsbevisordningen. Totalt har Kystverket tatt i bruk 27 roboter som utfører ulike automatiserte oppgaver i lostjenestens systemer. 

‒ Erfaringer fra farledsbevisordningen viser at ved å digitalisere og automatisere enkle oppgaver, frigjør vi tid til andre mer viktige og tidskrevende oppgaver i lostjenesten. Samtidig opplever agenter og andre som bestiller losoppdrag raskere og mer forutsigbar fakturering, sier avdelingssjef Jon Leon Ervik i Kystverkets Senter for los og VTS.

Robotens arbeidsoppgaver blir utført på bakgrunn av pre-definerte kriterier. Eksempler er oppdrag hvor det kun er en los om bord og som gjennomføres uten slep og ventetid. Utvelgelseskriteriene er basert på analyse av tidligere fakturerte oppdrag.

Siste nytt