Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Feiret ny losstasjon i Tananager

Et av de travleste losområdene i landet kan feire at de nå endelig har fått ny, moderne losstasjon. Her skal 15 loser få god hvile mellom hektiske losoppdrag i Sør-Rogaland.

For å sikre at losene har en god base i hviletiden mellom oppdrag, er det viktig å sikre et godt og tilrettelagt arbeidsmiljø, sier losoldermann Henry Djupvik i Kystverket Lostjenesten.

– Det er jeg trygg på at vi nå har fått til, sa han under den offisielle markeringen tirsdag.

Den gamle losstasjonen fra 1974 tilfredsstilte ikke dagens krav til innkvartering. Den ble revet i februar i fjor. Det nye bygget som nå står ferdig er designet for enkel drift og vedlikehold, og for å imøtekomme de ansattes behov.

Høy aktivitet

– Dette er en travel losstasjon med høy aktivitet som kjennetegnes for å ha kort utrykning på losoppdrag. For å sikre at losene har en god base i hviletiden mellom oppdrag, er det viktig å sikre et godt og tilrettelagt arbeidsmiljø, sier losoldermann Henry Djupvik i Rogaland losoldermannskap.

Losstasjonen betjener skipstrafikken i Stavanger-regionen. Hver måned utfører de ansatte ved stasjonen til sammen mellom 220 og 240 losoppdrag – ca. 2700 losoppdrag i året. Losene jobber to uker om gangen og bor i denne perioden på losstasjonen mellom oppdrag.

Sommermånedene er en spesielt travel periode. Da øker antall oppdrag betydelig på grunn av cruisetrafikken. I senere år har cruisetrafikken i Stavanger-regionen hatt en positiv utvikling. I  2017 hadde de rundt 200 cruiseanløp.

Varierte oppdrag

Losoppdragene i Stavanger-regionen omfatter mange ulike typer fartøy. Mange av oppdragene er knyttet til oljerelatert næring, med en hovedvekt av forsyningsfartøy til og fra Nordsjøen og tankfartøy som går med olje og gass til og fra Kårstø og Risavika.

– Vi erfarer at oppdragsmengden svinger avhengig av aktiviteten i offshore næringen. Men uavhengig av nedgangstiden i denne næringen, opplever vi stor pågang på lostjenester. Dette gjenspeiles også i at Rogaland har den største trafikkmengden i landet, med over 100 000 fartøysbevegelser hvert år, opplyser losoldermannen.

Viktig for rekruttering

– Det at vi nå har investert i ny losstasjon i Sør-Rogaland er viktig for fremtidig rekruttering av nye loser. Prognoser viser at vi de neste 25 årene kan forvente stor økning i skipstrafikk langs norskekysten. En Sjøsikkerhetsanalyse utarbeidet av DNV GL for Samferdselsdepartementet i 2014, forespeiler at økningen på landsbasis i denne perioden vil være på rundt 41 prosent, påpeker Djupvik.

Et moderne bygg

Den nye losstasjonen har et totalareal på 323,9 kvadratmeter og inneholder ni hybler, og moderne fasiliteter som vaskerom, kjøkken og treningsrom. Man har valgt miljøvennlige og vedlikeholdsfrie løsninger både innvendig og utvending. Bygget har kostet snaue 8,6 millioner kroner.

– Det er tegnet slik at det skal passe naturlig inn i kystlandskapet. Miljøhensyn har vært en rød tråd gjennom hele prosjektet, og det er lagt opp til bruk av mest mulig miljøvennlige og energieffektive byggematerialer, sier prosjektleder i Kystverket Vest, Svein Gunnar Vallestad.

Tilbakemeldingene fra losene har vært veldig positive.

Både riving og bygging er utført av Stavanger-firmaet Byggmester Sagen. Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS, basert i Haugesund, har tegnet bygget.

Siste nytt