Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Kystverket med på storøvelsen Trident Juncture

Kystverket er en av aktørene som skal være med på den store NATO-øvelsen Trident Juncture i oktober og november i år. 30 deltakende nasjoner er med på øvelsen, som Norge er vertsnasjon for.

Rundt 70 skip vil være i sving under storøvelsen Trident Juncture. (Illustrasjonsfoto: Christian Valverde/NATO)

Trident Juncture blir synlig over store deler av landet i høst. Det er den største NATO-øvelsen i Norge på mange tiår, og de sist oppdaterte tallene viser at over 40 000 soldater deltar, i tillegg til rundt 70 skip, 150 fly og 10 000 kjøretøy.

Øvelsen er delt inn i to øvelser, med en feltøvelse i perioden 25. oktober til 7. november. Verdt å merke seg er at det vil være styrker og transporter i landet fra august til desember. Fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark vil i størst grad blir berørt.

I tillegg blir det en kommando/skrivebordsøvelse i etterkant av feltøvelsen.

Øver totalforsvaret

Øvelsen blir også en test for det gjeninnførte totalforsvaret, som er den samlede innsatsen fra nasjonen i krise og krig – militært og sivilt.

Summen av landets sivile og militære ressurser, som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig, er det vi kaller vi totalforsvaret. Dersom en alvorlig situasjon oppstår, er det sivile samfunnet og Forsvaret gjensidig avhengig av hverandre.

Mange vil bli involvert

I en krise eller konflikt vil en rekke sivile yrkesgrupper og bransjer kunne bli berørt. Blant disse er helsevesenet, transport og logistikk, landbruk, næringsmiddelindustrien, media og bygg og anlegg. Det er disse som også skal trene og testes under Trident Juncture.

Kystverket er en del av totalforsvaret gjennom farvannskunnskap, sjøtrafikkovervåkning, los- og navigasjonstjenester. Ettersom det er rundt 70 skip som vil være i sving under Trident Juncture, i tillegg til ytterligere aktivitet på sjøen med frakt av soldater og materiell, er Kystverkets ansvar og tjenester sentrale.

Passer på

Det første skipet vil anløpe Borg havn i Østfold i midten av september, og transporten inn til Norge vil skje helt frem til cirka 20. oktober. I tillegg vil det ankomme skip med materiell til Åndalsnes og Orkanger i samme tidsrom.

– For oss i Kystverket vil aktiviteten i tilknytning til øvelsen bli håndtert på lik linje med all annen trafikk langs kysten. I realiteten vil det være en normalsituasjon, selv om det blir aktiviteten blir høyere. Fartøyene som skal inn til havn vil bruke lostjenesten for å sørge for sikker seilas, sjøtrafikken blir overvåket fra sjøtrafikksentralene og Kystverket vil være tilgjengelige for spørsmål knyttet til navigasjonsveiledning og planlegging. Øvelsen vil derfor ikke påvirke situasjonen for andre som ferdes langs kysten, forklarer seniorrådgiver Cecilie Valderhaug i Kystverket.

Ekstra sikkerhet

Noen ekstra tiltak vil bli gjort for å øke beredskapen i aktuelle områder. Kystverket vil sørge for ekstra oljevernressurser i områdene der sjøtrafikken i forbindelse med øvelsen skal gå. Blant annet vil noen av Kystverkets oljevernfartøyer legge normale arbeidsaktiviteter til samme område i dette tidsrommet. Dermed vil vi være nær aktiviteten, og en eventuell responstid vil være kort. Videre blir det ekstraressurser knyttet til sjøtrafikkovervåking. 

Kystverket vil gjennomføre de samme tiltakene i forbindelse med at alt personell og materiell fraktes ut igjen etter at øvelsen er slutt. Det vil skje i slutten av november og begynnelsen av desember. 

Siste nytt