Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Fronter historisk internasjonalt autonomi-arbeid

Autonome skipsoperasjoner står akkurat nå på agendaen i FNs maritime organisasjon, IMO. Innen utgangen av denne uken, skal sjøsikkerhetskomiteen der ha bestemt seg for hvordan det videre arbeidet skal utføres. Kystverket og den norske delegasjonen er i førersetet i arbeidet. 

Det er historisk når IMO nå starter arbeidet med å kartlegge, avgrense og planlegge arbeidet for hvordan autonom skipstrafikk kan bli en realitet internasjonalt. Siden mye av teknologien allerede ligger til rette og næringsliv er klare til å ta i bruk autonome løsninger til sjøs, mener den norske delegasjonen at IMO må få fortgang i sitt arbeid på området.

- IMO er helt i startfasen med arbeidet rundt autonomi poengterer sjøsikkerhetsdirektør i Kystverket, Arve Dimmen. Så nytt er det at det internasjonale maritime samfunnet må starte med å definere og avgrense hva autonome skipsoperasjoner er.
- Før man kan komme så langt som å se på tekniske standarder, sikkerhetskrav og hva slags juridiske endringer som må til for å kunne legge til rette for autonomi til sjøs, er der mange avklaringer som må gjøres. Og slike ting tar tid, i en organisasjon med over 170 medlemsland, forklarer Dimmen.
- Likevel; IMO ser hvor viktig det er sørge for felles forståelse, internasjonale retningslinjer og standarder som kan sikre at autonome operasjoner kan tas i bruk i nær fremtid – med samme eller høyere grad av sikkerhet enn for tradisjonelle skip.

Like sikkert eller sikrere
Man snakker her om grader av autonomi, og ulike løsninger for menneskelig kontroll. Mye uttesting vil måtte skje før autonom skipsfart kan tillates. Et grunnleggende krav vil være å opprettholde eller forbedre det sjøsikkerhetsnivået vi har i dag. Nye systemer for kommunikasjon mellom skip og land må på plass. Slike er ikke ferdigutviklet på dette tidspunktet. Det er ikke i IMOs rolle å utvikle datasystemer for autonome skipsoperasjoner.

Langsiktig arbeid
Møtet i IMOs sjøsikkerhetskomite MSC vedtar denne uken en første arbeidsplan for organisasjonens arbeid med temaet. Tradisjonell skipsfart vil være dominerende i flere tiår fremover. Skip som opererer uten menneskelig kontroll er ikke realistisk på kort sikt, er IMOs syn på dette tidspunktet. Derfor vil man ikke fjerne eksisterende lovverk. Frem mot 2020 vil man konsentrere seg om å identifisere gap i eksisterende lovverk, for å kunne muliggjøre autonom skipstrafikk.

Vekker internasjonal interesse
Den norske delegasjonen holdt en egen presentasjon for alle delegasjonene i går kveld. Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Yara, Kongsberg Maritim, klasseselskapet DNV-GL, forsikringsselskapet Gard og rederiet Wilhelmsen presenterte sammen prosjektet Yara Birkeland. Prosjektet vekker internasjonal interesse. Det er unikt at myndigheter, teknologibedrifter, verft, rederi, forsikring, klasseselskap og privat produksjonsselskap samarbeider om forskning og utvikling på en slik måte. Det viser seg at Norge ligger langt foran de fleste land på realisering av konkrete autonome skipsprosjekt. Posisjonen gjør Norge i stand til å påvirke utviklingen av standarder og regelverk også internasjonalt. Den norske presentasjonen ble avholdt på kveldstid, etter en full dags program. Likevel var det en bortimot fullsatt plenumsal som overvar presentasjonen. Interessen var stor og tilbakemeldingene svært gode.

Første i sitt slag
Om kort tid signeres kontrakt med skipsverftet som skal bygge Norges første autonome lasteskip som skal frakte gods for Yara i Grenlandsområdet. Fartøyet vil være et første steg til å kunne avlaste overbelastet veitransport med permanente effektive, sikre og miljøvennlige transportløsninger – automatisert drift fra produksjon til endelig levering via batteridrevne autonome godsfartøy. Siden dette vil være innenriks nærskipsfart, vil prosjektet ikke være begrenset av det arbeidet som nå pågår starter opp i IMO.


 

Siste nytt