Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

IRIDIUM anerkjent for bruk i det internasjonale systemet for nødkommunikasjon.

IMOs maritime sikkerhetskomite har i dag besluttet å anerkjenne satellittjenester fra Iridium for bruk til maritim nød- og sikkerhetskommunikasjon. 

GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) er et sett med internasjonalt godkjente prosedyrer, utstyrstyper og kommunikasjonsprotokoller for å øke sikkerheten og bidra til å redde nødstedte fartøy og fly.

I dag er det kun en leverandør av satellitt-tjenester i GMDSS. (for forklaring, se under) Denne leverandøren har ikke dekning i polare farvann. FNs maritime organisasjon, IMO, har derfor hatt som målsetning å implementere flere leverandører i GMDSS og gjennom dette sikre global dekning av satellitt-tjenester.

Kystverket har bidratt i arbeidet med å godkjenne den nye leverandøren og Norges delegasjon i IMO sikkerhetskomite MSC har argumentert for og støttet anerkjennelsen. Kystverkets sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen er godt fornøyd med resultatet som i dag ble klart.

- Beslutningen vil på sikt bedre nød- og sikkerhetskommunikasjon i polare områder som til nå har hatt dårlig dekning, mener Dimmen.
- Det vil gjøre den forebyggende sjøsikkerheten bedre, og også bidra til å gjøre søk og redningsoperasjoner mer effektive.

Selv om Iridium nå er anerkjent av IMO kan de ikke umiddelbart levere tjenester i GMDSS. Dette kan tidligst skje 1.januar 2020 når en revidert SOLAS konvensjon trer i kraft. Iridium vil nå begynne arbeidet med å teste sine tjenester sammen med maritime myndigheter. I Norge vil Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø, Hovedredningssentralene og Kystvakten bli involvert i testingen.

Fakta

Iridium

Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) er et sett med internasjonalt godkjente prosedyrer, utstyrstyper og kommunikasjonsprotokoller for å øke sikkerheten og bidra til å redde nødstedte fartøy og fly.

GMDSS består av en rekke systemer, noen er nye; mange har vært i funksjon i en årrekke. Systemene er ment å dekke følgende funksjoner: varsling (inkludert angivelse av posisjon for enhet i nød), koordinering av søk og redning, lokalisering, kringkasting av maritim sikkerhetsinformasjon (MSI), generell kommunikasjon og bro til bro-kommunikasjon. Behov for radioutstyr er i GMDSS avhengig av skipets seilingsområde. GMDSS spesifiserer også krav til redundans i utstyr for varsling av nød, og angir kilder for nødstrøm.

Siste nytt