Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Ny radaravtale styrker sikker seilas for sjøfarende

Onsdag 9. mai signerte Kystverket en rammeavtale med Kongsberg Norcontrol for levering, drift og vedlikehold av radarer til sjøtrafikksentraltjenesten. Avtalen har en potensiell totalverdi på opptil 250 millioner kroner og en varighet på inntil elleve år.

Dette er blant de største rammeavtalene Kystverket har inngått med en enkelt leverandør.

− Samferdselsdepartementet har gitt oss i oppdrag å utvide tjenesteområdet for vår sjøtrafikksentraltjeneste, og denne rammeavtalen er et viktig steg for å oppnå dette. Avtalen gir oss tilgang til moderne radarer med god ytelse, sier Arve Dimmen, sjøsikkerhetsdirektør i Kystverket.

Radar er et viktig verktøy for sjøtrafikksentraltjenesten. I dag har Kystverket 23 radarer som overvåker skipstrafikk i sjøtrafikksentralenes fem tjenesteområder.

En av verdens ledende
Kongsberg Norcontrol er en av verdens tre største og ledende systemintegratorer på markedet. Selskapet leverer systemer som integrerer sensorer fra ulike leverandører i et system som benyttes i sjøtrafikksentraltjenesten.

− Vi er stolte og ydmyke av få være leverandør til Kystverket for å kunne bidra til oppnåelse av deres visjon om at Norges kyst utvikles til verdens sikreste og reneste, sier Per-Erik Kristoffersen, administrerende direktør i Kongsberg Norcontrol.

− Det er fantastisk spennende å jobbe med Kystverkets mange høyt kompetente personell og deres fokus på utvikling og fremsynthet, det bidrar til at vi som leverandør kontinuerlig utvikler produktene våre mot vårt mål om å være verdensledende innenfor havn, kyst og havovervåkning, sier han.

Utvider tjenesteområder
Rammeavtalen legger til rette for teknisk utvidelse av sjøtrafikksentraltjenestens tjenesteområder i årene fremover, deriblant på Vestlandet der tjenesteområdet til sjøtrafikksentraltjenesten skal utvides innen 2022 til å gjelde området fra Fedje til Kristiansund.

Foruten vedlikehold og fornying av nåværende radarer skal Kongsberg Norcontrol levere nye radarer i perioden 2018-2027. 

Les mer om sjøtrafikksentraltjenesten

Last ned bilder fra Kystverkets sjøtrafikksentraltjeneste her

Følg sjøtrafikksentraltjenesten på Twitter

Kontaktpersoner

Kystverket

Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen
Mobil: 951 90 595
E-post: arve.dimmen@kystverket.no

Kongsberg Norcontrol AS

VP Marketing & Sales, Lene Vesterlund
Mobil: 452 29 900
E-post: lene.vesterlund@kongsberg.com

Fakta

Fakta om sjøtrafikksentraltjenesten

  • Sjøtrafikksentraltjenesten – Vessel Traffic Service (VTS) – er en internasjonal tjeneste som i Norge er driftet av Kystverket for å bedre sjøsikkerheten og verne miljøet i kystsonen. 
  • Kystverket har fem sjøtrafikksentraler som regulerer og overvåker skipstrafikken i sine tjenesteområder langs norskekysten.
  • Fire sentraler i Sør-Norge overvåker og regulerer skipstrafikk i definerte risikoområder i indre farvann, mens sjøtrafikksentralen i Vardø overvåker risikotrafikk langs hele norskekysten og i havområdene utenfor Svalbard.
  • Overvåker skipsfarten ved hjelp av en rekke overvåkings- og kommunikasjonssystemer som radar, land- og satellittbasert AIS, VHF samband, meteorologiske sensorer og videokamera.
  • Informerer og regulerer skipstrafikk, og tar kontakt med enkeltfartøy ved mistanke om maskinproblemer, feil kurs eller 

Fakta om Kongsberg Norcontrol

  • Del av KONGSBERG Gruppen.
  • Verdensledende innen maritime overvåkningssystemer med flere enn 250 leveranser over hele verden.

Kort om leveransen:

  • Leveransen er basert på Solid State radarteknologi, kombinert med Kongsberg Norcontrols 7. generasjon C-Scope system, som vil øke sikkerheten og tilgjengeligheten langs norskekysten gjennom Kystverkets sjøtrafikksentraler.

Siste nytt