Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Vil kjøpe droner til bruk i oljevernberedskapen

Etter et prøveprosjekt ønsker nå Kystverket å ta i bruk droner for datafangst under aksjoner mot akutt forurensning og ønsker derfor dialog med leverandørene.

Kystverket har i to år testet ut bruk av droner i samarbeid med Kystvakten. (Foto: Kystverket)

I fagmiljøene går droner oftest under betegnelsen RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems). Kystverket har i samarbeid med Kystvakten over en toårs- periode testet ut et konsept med bruk av droner /RPAS til støtte i oljevernaksjoner og enkelte andre kystvaktoppdrag. Erfaringer fra denne utprøvingsperioden har vært positive og Kystverket ønsker derfor å anskaffe et komplett RPAS-system til hvert av de fem indre kystvaktfartøyene. I forkant av denne anskaffelsen ønsker Kystverket dialog med leverandører av RPAS og inviterer derfor til et møte. Møtet avholdes mandag 19. mars 2018 fra kl 10.00 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.

Flerbruk

Da det er ønske om mest mulig utnyttelse av kapasiteten til systemene som skal kjøpes, skal disse også kunne løse oppdrag for Sjøfartsdirektoratet og Statens Strålevern. Statens strålevern og Sjøfartsdirektoratet vil delta på leverandørkonferansen sammen med Kystverket. Ove Njøten som er seniorrådgiver i Kystverket håper på godt oppmøte.

-          Disse RPAS-systemene vil måtte utvikles og tilpasses i nært samarbeid med leverandøren, som derfor får en svært viktig rolle, sier Njøten.

Se lenke til utlysningen i Doffin for påmelding til dialogmøtet: https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-554892

 

Siste nytt