Publisert: , Oppdatert:

Høring: Forslag til losavgifter og sikkerhetsavgifter i 2019

I høringen om sektoravgifter for 2019, som ble sendt ut til høringsinstansene 5. november, foreslår Kystverket å holde losavgiften på dagens nivå og redusere sikkerhetsavgiftene med 5,2 prosent.

– Høye inntekter og moderat økning i kostnadene til lostjenesten og sjøtrafikksentralene gir en reell reduksjon i avgiften for andre året på rad, sier avdelingsdirektør Arve Dimmen i Kystverkets sjøsikkerhetsavdeling.

Selv om antall losoppdrag var 3,6 prosent lavere ved utgangen av 3. kvartal 2018 sammenlignet med samme periode i 2017, så har inntekten økt.

– Hovedårsaken til at inntekten har økt er at oppdragene har hatt lengre varighet og fartøyene har hatt høyere tonnasje. Det har vært nedgang i oppdrag på lasteskip, som nå i større grad seiler på farledsbevis, til fordel for flere og mer langvarige oppdrag på større fartøy tilknyttet petroleumsnæringen, flere oppdrag på store cruiseskip og en liten økning blant tankskip, forklarer Dimmen.

Losingsavgiften som betales pr time ved bruk av los og losberedskapsavgiften som betales ved seilas inn og ut av lospliktig farvann foreslås uendret i 2019, mens farledsbevisavgiftene foreslås økt med forventet lønns- og prisvekst på 2,1 prosent i 2019. Farledsbevisavgiften som betales i forbindelse med utstedelse, fornying og endring av navigatørenes farledsbevis påvirkes i liten grad av trafikkøkning. Samlet sett vil losavgiftene få en økning på 0,01 prosent.

Fritaket i losberedskapsavgift for skip opp til og med 8.000 bruttotonn er foreslått videreført. Det samme gjelder fritak i losberedskapsavgift for skip med en score på 50 eller høyere i miljøskipsindeksen ESI (Environmental Ship Index).

Sikkerhetsavgifter finansierer driften av de fire sjøtrafikksentralene Brevik, Fedje, Horten og Kvitsøy. Den avgiftspliktige trafikken i dekningsområdene til sjøtrafikksentralene økte i 2017 og avgiftene ble redusert med 8,5 prosent i gjennomsnitt.

– I 2018 har trafikken og inntekten også blitt høyere enn forventet. Den høye inntekten har de siste årene ført til et akkumulert overskudd. Kystverket foreslår at dette akkumulerte overskuddet føres tilbake til brukerne gjennom ytterligere reduksjon i avgiftene i 2019, forteller Dimmen.

Siden utviklingen i inntekten har vært ulik ved den enkelte sjøtrafikksentral, foreslår Kystverket ulik reduksjon i avgiftssatsene. Målet er at det er best mulig balanse mellom inntekter og kostnader per sjøtrafikksentral.

Kystverket foreslår at sikkerhetsavgiftene for 2019 reduseres med 5,2 prosent i gjennomsnitt:

  • Sikkerhetsavgiften i Grenland (Brevik) -9,1 prosent.
  • Sikkerhetsavgiften i Oslofjorden (Horten) -2,2 prosent
  • Sikkerhetsavgiften i Rogaland (Kvitsøy) -8,6 prosent i gjennomsnitt. Trafikken til gassterminalen på Kårstø ingen endring og øvrig trafikk -15,0 prosent. Trafikkøkning i øvrig trafikk i Rogaland er årsaken til reduksjonen i Rogaland.
  • Sikkerhetsavgiften for Sture og Mongstad (Fedje) ingen endring.

Fristen for å sende inn merknader til høringsforslaget er 17. desember 2018. Vi ber om at høringsinnspill merkes med Kystverkets referanse 2018/3542.

Endring i sektoravgiftene fastsettes av Samferdselsdepartementet og gjøres tilgjengelig på www.kystverket.no.

Relaterte dokumenter

Siste nytt