Publisert: , Oppdatert:

Informasjon fra Folkehelseinstituttet i forbindelse med havariet i Hjeltefjorden

Akutt helsefare ved kontakt med små mengder helikopterdrivstoff og lette dieselprodukter i vannoverflaten etter havariet. 

Oljefilmen, som kan sees som et tynt sjikt i vannoverflaten, er i følge informasjon Kystverket har mottatt hovedsakelig helikopterdrivstoff og lette dieselprodukter som har lekket ut fra den havarerte fregatten. Innholdet er i begge tilfeller petroleumsdestillater.

Søl på hud

Kortvarig hudkontakt med petroleumsdestillater gir sjelden reaksjoner, men kan eventuelt gjøre huden litt tørr. Langvarig hudkontakt, for eksempel hvis man får søl på klær og ikke skifter, kan gi utslett, blemmer og sår i huden. Ta av våte klær og vask huden med mild såpe og vann ved kontakt med oljefilmen. Bruk eventuelt fuktighetskrem etterpå hvis huden kjennes tørr ut.

Inhalasjon

Det er ikke sannsynlig at noen vil få akutte reaksjoner etter å ha pustet inn avdampning fra oljefilmen ved ferdsel i området med forurensning. Avdampingen skjer langsomt i kaldt vær, og fordi man er ute vil den lille avdampingen som skjer tynnes ut i luften.

Siste nytt