Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Statlig aksjon: Kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og Sola TS

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

I forbindelse med slepet av den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad ble Kystverkets oljevernberedskap i går (torsdag 28.02) etablert på Hanøytangen (på Askøy i Hordaland). Blant annet er havaristen nå innringet av en oljelensebarriere som samler opp oljen som lekker ut av fregatten i forbindelse med vannevakueringen. 

 • Last ned originalbilder fra Flickr 
  (til fri bruk, under forutsetning av riktig kreditering: Foto: Kystverket)
 • Del filmer fra YouTube 
  (til fri bruk, under forutsetning av riktig kreditering: Video: Kystverket)
 • Kystverkets opptak av data fra sensorer, radiokommunikasjon etc. i forbindelse med hendelsen er beslaglagt av Politiet, og blir ikke offentliggjort eller utlevert til andre

Kartet viser situasjonen og aktiviteten ved skadestedet, samt områder der det er observert forurensning. Klikk på "Fullversjon" for å få frem mer informasjon – ved å klikke på de ulike ikonene og symbolene. Kartet oppdateres automatisk når det kommer inn nye data. Skjer fortløpende, når vi har utvikling eller nye obersvasjoner.  

Oppdatering 01.03. 2019 kl.10

I forbindelse med slepet av den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad ble Kystverkets oljevernberedskap i går (torsdag 28.02) etablert på Hanøytangen (på Askøy i Hordaland). Blant annet er havaristen nå innringet av en oljelensebarriere som samler opp oljen som lekker ut av fregatten i forbindelse med vannevakueringen. 

I ettermiddag/kveld planlegger Forsvaret å gjennomføre selve hevingen av KNM Helge Ingstad over på lekteren (Boabarge 33) som skal frakte den til Sjøforsvarets base, Haakonsvern i Bergen. 

Det er fortsatt ikke meldt om observasjoner av oljeskadet fugl og vilt i forbindelse med slepet. Kystverket opprettholder nødvendig oljeverberedskap så lenge risiko for skade på miljøet er til stede.

   Oppdatering 28.02.2019 kl. 10

Slepet av KNM Helge Ingstad er nå framme ved Hanøytangen på Askøy utenfor Bergen. Forflytningen av havaristen startet kl. 20.30 i går kveld og var fremme kl. 09.15 i dag morges.

Det ble observert lite utslipp av oljeforurensning i forbindelse med slepet. Kystverkets overvåkingsfly LN-KYV var over sleperuten torsdag morgen, og kun få striper ble observert. IUA Bergen Region vil i dag gjennomføre rekognosering fra Herdla mot Hanøytangen for å sikre at det ikke er olje i dette området. Miljøsårbare områder er skjermet med lenser.

Kystverket skal nå ringe inn havaristen med oljelenser. Kystverket har stilt krav om at denne innringningen må være ferdig før Forsvaret starter med såkalt vannevakuering og heving av KNM HING over på lekteren som skal frakte havaristen til Haakonsvern (Boabarge 33).

 Det er ikke rapportert om oljeskade på sjøfugl eller vilt i forbindelse med operasjonen. 

 

Oppdatering 27.02.2019 kl. 11.00

Forsvaret planlegger å starte slepet av havaristen KNM Helge Ingstad i løpet av dagen. Da det er ventet mer vind og såkalt svell (dønninger) fra i ettermiddag/kveld vil havaristen flyttes til Hanøytangen før den løftes om bord i en lekter. I samarbeid med bergingsselskapet Boa har Forsvaret besluttet at endringen i værbildet gjør den opprinnelige hevingsplanen for risikabel. 

Den endrede bergingsplanen for KNM Helge Ingstad innebærer en noe høyere risiko for oljeutslipp, men Kystverkets oljevernressurser mobiliseres og rigges nå for å tilpasses dette. Blant annet vil det etter slepet følge båter med oljelensesystemer for å samle opp olje som lekker ut av havaristen. Kystverket har også sammen med Interkommunal utvalg mot akutt forurensning (IUA) Bergen Region  forberedt skadebegrensende tiltak for å beskytte spesielt miljøsårbare områder, som Herdlaflaket. 

Oppdatering 26.02.2019 kl. 10.30

Forsvaret startet natt til i dag hevingsoperasjonen. Kystverket har siden søndag mobilisert oljevernutstyr til området og har iverksatt beredskapsplanen for hevingsoperasjonen. 

Oppdatering 24.02.2019 kl. 16.00

Forsvaret startet mobilisering av ressurser for heving av den havrarerte fregatten KNM Helge Ingstad søndag 24.februar.

Kystverket startet parallelt mobilisering av oljevernressurser til området. Det er meldt godt vær og rolige vindforhold gjennom hele uken i Øygarden – området i Hordaland der havaristen ligger. Dette værvinduet ønsker Forsvaret å benytte til å få hevet og slept fregatten til Hanøytangen. 

Oppdatering 11.01.2019 kl. 16.10

Sjøforsvaret er inne i siste fase av klargjøring for selve løftet av KNM Helge Ingstad. I den anledning arrangerte de en orientering for presseen på Hanøytangen utenfor Bergen - der kranlekterne Gulliver og Rambiz, samt lekteren havaristen skal løftes opp på, ligger.

Sjøforsvaret orienterte om at de anslår at det resterende arbeidet med forberedelser vil ta ti til elleve dager, dersom været tillater det. Selve hevingen er det beregnet at de de vil bruke fem, seks dager på. Dette må være dager med

 sammenhengende gunstig vær.

Kystverket orienterte om status for deres ansvar og oppgaver i forbindelse med den pågående operasjonen. Det har vært svært lite lekkasje, i praksis ingenting, fra havaristen de siste fire ukene.

Kystverkets fartøy OV Utvær er i området for å overvåke og for å ta seg av eventuelle behov som oppstår. Det er ventet at risikoen for forurensing vil bli større i forbindelse med selve hevingen. Dette blir tatt hensyn til i planleggingen og forberedelsene til denne fasen fra Kystverkets

Når det gjelder drivstoff er det losset 150 kubikkmeter med drivstoff fra havaristen. I tillegg har Kystverket samlet opp 56 kubikkmeter med drivstoff som har lekket ut. Dette er mengden ren diesel – ikke vannoppløst. Det vil si at det er cirka 200 kubikkmeter igjen i fartøyet. Tankene som er tømt på havaristen, er tankene i områdene der løftekjettingene skal brukes.

Oppdatering 10.12.2018 kl. 09.00

Situasjonen ved KNM Helge Ingstad er for øyeblikket stabil, med lite observasjon av utslipp. Kystverket opprettholder beredskap ved havaristen, og denne tilpasses Forsvarets aktivitet og risiko for oljeutslipp. 

Det vil ikke komme daglige statusoppdateringer på denne siden fremover. Vi oppdaterer ved endringer i situasjonsbildet knyttet til Kystverket sin statlige oljevernaksjon. 

Oppdatering 07.12.2018 kl. 12.30

Det er per i dag 07.12. 2018 ingen endringer i Kystverkets statlige oljevernaksjon. Neste statusoppdatering kommer mandag 10.12.2018, med mindre situasjonsbildet skulle endre seg. 

Oppdatering 06.12.2018 kl. 13

I påvente av oppstart av Forsvarets hevingsoperasjon av fregatten KNM Helge Ingstad, vil Kystverket opprettholde nødvendig oljevernberedskap i området. Dette innebærer at enkelte oljevernressurser tilpasses risikobildet, men vil være klare til hurtig aksjonering ved behov. 

 Oppdatering 05.12.2018 kl. 11.00

Lekkasjene av marin diesel fra fregatten KMN Helge Ingstad har den siste uken vært små. De små utslippene danner en tynn oljefilm som hurtig løses opp i vannmassene og ikke gjør det mulig med effektive skadebegrensende tiltak. Kystverkets overvåkningsfly observerte lite olje på sitt tokt i går og flyr også i dag over området på inspeksjon.  

Kystverkets beredskap vil også fremover tilpasses Forsvarets aktivitet og risiko for oljeutslipp.

   

Oppdatering 04.12.2018 kl. 11.00

Kystverket har nå utbedret eller byttet ut oljevernmateriell som ble skadet under helgens uvær. I går utførte mannskapene i IUA Bergen Region befaring nordover til Nordøy, Sulo, Sanden og Hernar uten å finne oljesøl der. I dag vil IUA-mannskapene bytte ut absorberende lenser i Hjelmevågen i den grad været tillater dette. Ny kilelense ved Kirkebukten planlegges lagt ut i morgen, onsdag 5. desember.

 

Oppdatering 03.12.2018 kl. 09.30

Kystverket har gjennom helga fortsatt overvåkningen av havariområdet ved hjelp daglige inspeksjoner fra Kystverkets overvåkningsfly og lettbåter. Utbedringer av oljevernutstyr og lensesystemer vil, der det er behov, fortsette utover dagen i dag.

Kystvaktfartøyet KV Bergen og oljevernfartøyet OV Utvær har også vært i skadeområdet i gjennom helga. OV Utvær tømte oppsamlingstank for cirka 50 kubikkmeter oljeblanding på lørdag. Til sammen har oljevernfartøyet samlet opp om lag 90 kubikkmeter diesel blandet med vann.

Oppdatering 01.12.2018 kl. 16.00

På bakgrunn av nattens uvær i havariområdet har Kystverket i dag inspisert oljelenser og oljevernutstyr fra både fly og lettbåt. Det er ikke rapportert om store skader på materiellet, men eventuelle justeringer og utbedringer av skader gjøres fortløpende. 

 

Oppdatering 30.11.2018 kl. 10

Kystvaktfartøyet KV Bergen og oljevernfartøyet OV Utvær er fortsatt i skadeområdet, det samme gjelder Kystverkets overvåkningsfly som jevnlig flyr tokt over området. 
Kystverkets prioteringer gjennom helga vil være fortsatt være å sikre oljevernutstyr og oljelensesystemene som er i bruk, samt ha fokus på beredskap dersom situasjonsbildet skulle endre seg. 

Oppdatering 29.11.2018 kl. 14.15

Statens Havarikommisjon for Transport leverte i dag sin foreløpige rapport fra hendelsen, samt to sikkerhetskritiske varsler.

Oppdatering 29.11.2018 kl. 10.15

Kystverkets overvåkningsfly fløy i går over havaristedet. Det observeres lite forurensning i området. Både kystvaktfartøyet KV Bergen og oljevernfartøyet OV Utvær befinner seg fortsatt i havariområdet. Kystverket har det siste døgnet jobbet med å sikre lensesystemene og annet oljevernutstyr for å tåle værbelastningen. Alt oljevernutstyr i området fortsatt operativt.

Oppdatering 28.11.2018 kl. 10.15

Kystverket vil i dag ha fokus på å sikre lenseseystemer og annet oljevernutstyr med tanke på været som er meldt. Fra i dag av er det i området meldt om frisk bris, økende til liten storm (22m/s) kveld og natt til torsdag. Forventet bølgehøyde er 1 til 2 meter. Det er ventet at vinden vil holde seg torsdag og frem til og med fredag, men vil avta noe gjennom helgen.

Oppdatering 27.11.2018 kl. 10.30. 

Det meldes om lite utslipp av diesel fra havaristen, det har heller ikke kommet inn  observasjoner av oljepåslag på nye steder. Oljevernfartøyet OV Utvær har til sammen tatt opp totalt 33 kubikkmeter olje blandet med vann. 

Det er i området fra i morgen av (onsdag), meldt om frisk bris, økende til sterk kuling om kvelden og natt til torsdag. Kystverket vil forberede og mobilisere nødvendige ressurser til oljevernaksjonen, i forhold til den ventede værsituasjonen. Prioriteringen fremover er å forberede for skadebegrensning dersom det skulle oppstå utslipp av olje. 

Oppdatering 26.11.2018 kl. 09.45.

Forsvarets innleide selskap Subseapartner har i helgen jobbet med å tømme olje fra tankene på havaristen. I løpet av helgen har man tømt tre drivstofftanker, til sammen cirka 150 kubikkmeter marin diesel. 

Kystverkets oljevernfartøy OV Utvær har i helgen tatt opp om lag 13 kubikkmeter oljeblanding.

Det er forventet fint vær i området både i dag og i morgen. 

Oppdatering 23.11.2018 kl. 09.45.

Forsvaret rapporterer at det har vært ei rolig natt. Arbeidet med nødlossingen er startet, men den fysiske tømmingen av de første tankene er ikke påbegynt. Hensynet til sikkerheten for personell som deltar i operasjonen er alltid prioritert i forbindelse med denne typen arbeid. Vurdering av sikkerheten skjer kontinuerlig.

Været i området er fortsatt bra, med rolige vindforhold. Dette er vente å holde seg til onsdag. Da meldes det at vinden vil øke på til liten til stiv kuling.

Observasjoner fra Kystverkets overvåkningsfly i går viste at all forurensing nå er innenfor lensebarrierene ved havaristen. I løpet av gårsdagen ble både indre og ytre lensesystem justert. I dag vil det bli videre kontroll og justering av lenser, samt oppsamling og sveip dersom behovet melder seg. Det er per tiden lite av forurensningen som vurderes som aksjonerbar.

Arbeidet på/ved land vil også i dag bestå av kontroll og justering av lenser, samt å bytte ut absorberende lenser.

Saken vil bli oppdatert, men gjennom helgen vil det kun bli oppdateringer dersom det er utvikling/endringer i situasjonen.

Forsvaret er ansvarlig for nødlossingen, mens Kystverket ivaretar tilsyn med operasjonen – samt den pågående oljevernaksjonen.

Oppdatering 22.11.2018 kl. 11.10
Forberedelsene til nødlosseoperasjonen har gått som planlagt, og oppstart av pumping av drivstoff fra den første tanken planlegges allerede i ettermiddag. Pumping/nødlossing vil skje døgnkontinuerlig, og utføres av kompetent personell med erfaring fra tilsvarende operasjoner.

Hensynet til sikkerheten for personell som deltar i operasjonen er alltid prioritert i forbindelse med denne typen arbeid. Vurdering av sikkerheten skjer kontinuerlig.

Nødlossing gjøres for å redusere risikoen for utslipp i forbindelse med neste fase av operasjonen. Forsvaret er ansvarlig for nødlossingen, mens Kystverket ivaretar tilsyn med operasjonen – samt den pågående oljevernaksjonen.

Oppadtert 22.11.2018, kl. 09.35
Kystverkets overvåkningsfly var på vingene i går. De rapporterer at det er minimalt som lekker fra havaristen og at det er lite forurensning innenfor lensebarrierene.

Arbeid og prioriteringer, både på sjø og land, er som de siste dagene.

I sjøoperasjonen har Kystverket nå åtte fartøyer og 47 personer i sving. 19 personer jobber på landsiden.

Totalt er det samlet opp 40 kubikkmeter emulsjon (olje, iblandet vann) i operasjonen. I tillegg er det levert inn cirka 1200 meter med absorberende lenser.

Havaristen meldes å ligge stabilt, og det har siden i går blitt jobbet med forberedelser til den forestående nødlosseoperasjonen.

Det er lite vind og gode arbeidsforhold i området, en værsituasjon som også er meldt for helga. Det er ventet tåke utover kvelden.

Oppdatering 21.11.2018, kl 09.55.
Lav tåke gjorde at Kystvekte overvåkningsfly ikke var på vingene tirsdag, men situasjonsbildet i oljevernaksjonen meldes å i stor grad være lik den som ble rapportert om i forrige oppdatering – for tirsdag 20. november. I formiddagstimene i dag, onsdag, er det imidlertid klarvær. Men det er meldt om tåke senere på dagen, som vil vare til og med fredag.

Kystverkets fortsetter innsatsen på sjø og land som før – med samme oppgaver og prioriteringer.

SubseaPartner, med dykkerfartøyet MS Risøy, ankommer havaristedet i dag, og starter forberedelsene til tømming av drivstofftanker – såkalt nødlossing – av KNM Helge Ingstad.

Dette representerer en ny fase i arbeidet med berging av fartøyet. Nødlossing gjøres for å redusere risikoen for utslipp i forbindelse med neste fase av operasjonen, som vil være heving av fartøyet over på en nedsenkbar lekter, og videre transport til Haakonsvern. Forsvaret er ansvarlig for nødlossingen, mens Kystverket ivaretar tilsyn med operasjonen - samt den pågående oljevernaksjonen.

Det er ennå for tidlig å si noe om hvor lang tid nødlosseoperasjonen tar.

Forsvaret gjør nødvendige risikovurderinger, mens Kystverket styrker oljevernkapasiteten med tanke på å begrense eventuelle miljømessige konsekvenser i henhold til disse vurderingene. I tillegg økes overvåkningen av området.

KNM Helge Ingstad hadde 460 kubikkmeter marin diesel om bord på havaritidspunktet.

Oppdatert 20.11.2018 kl 09.30
Observasjoner som ble gjort fra Kystverkets overvåkningsfly i går viser at det er veldig lite forurensning å se utenfor lensebarrierene ved havaristen. Noe oljefilm følger land mot nord, til Hellesundet. Dette er mindre enn det som er observert tidligere. Det er også minimalt som lekker fra havaristen nå.

Kystverket har per tiden sju fartøyer og 42 mann i sving med aksjonen på sjøen. Landoperasjonen er det to fartøyer og åtte personer som ivaretar. For landoperasjonen er det, slik situasjonen er nå, tilstrekkelig med ressurser, men dette vurderes fortløpende. Det interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA) vil fremover har prioritert område ved Hernar. Hernar er utaskjærsområde, og været er gunstig for å operere der nå.

Det er svak vind i området, og rolig på sjøen. Dette er meldt for hele uka, noe som gir gode arbeidsforhold.

Oppdatert 19.11. 2018, kl. 09.40

Kystverket fortsetter arbeidet med å begrense de miljømessige konsekvensene etter havariet.
Arbeidet vil i dag omfatte kontroll og justering av lenser, samt opptak av forurensing som kommer på sjøen. Dette gjøres i lensebarrierene sør og nord for havaristen, samt ved sveip på forurensning som kommer på utsiden av lensebarreirene.

Bilder fra Kystverkets overvåkningsfly, LN-.KYV, viser at det er relativt lite som lekker fra havaristen per nå.

På landsiden vil arbeidet med kontinuerlig kontroll og optimalisering av lenser fortsette, samt patruljering og observasjoner for å se om det er noe forurensning som når land.

Værmeldingene viser at det blir rolige vindforhold i området utover i uken.

Viser for øvrig til fyldig fra søndag ettermiddag.

Oppdatert 18.11. 2018, kl. 17.45

Kystverket ga i dag en status og oppdatering under en pressekonferanse på Haakonsvern. Pressekonferansen var i samarbeid med Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell

Aksjonen går nå over i en ny fase der havaristen KNM Helge Ingstad skal berges. Dette er en kompleks og utfordrende fase. Kommende uke starter det forberedende arbeidet for hevingen, der tømming av drivstoff i utsatte tanker er en de lav operasjonen. Etter heving skal havaristen settes på en flytedokk, før den fraktes til Haakonsvern.

Kystverket har mottatt utkast til bergingsplan fra Forsvaret, og har påpekt enkelte momenter som det må jobbes videre med mot en endelig plan for berging og slep av havaristen til Haakonsvern. Dette inkluderer planlegging av oljetømming, sleperute og beredskap under slepet. Kystverket god dialog med Forsvaret om dette.

Kystverket er statlig forurensningsmyndighet for akutt forurensning, og fare for akutt forurensning. I medhold av dette har vi etablert en statlig oljevernaksjon. Det betyr at Kystverket leder og samordner oljevernaksjonen der det interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA) fra Bergen og Øygarden kommune bidrar. Videre har vi gitt pålegg til Forsvaret om å iverksette tiltak for å motvirke forurensning, og fare for forurensning fra KNM Helge Ingstad − inkludert sikring og berging av havaristen, på en slik måte at faren for utslipp reduseres så mye som mulig.

Kystverket opprettholder en beredskap rundt havaristen, i tett dialog med Forsvaret og koordinert med deres tiltak for å forberede berging og heving av havaristen. Dette vil vi fortsette med helt til havaristen er tømt for olje, hevet og slepet til Haakonsvern. Det ligger to lensebarrierer syd av KNM Helge Ingstad, og to lensebarrierer nord av havaristen. Det er åpning mot øst, på grunn av arbeidsbåters trafikk, men denne kan stenges ved behov. Totalt har vi lagt ut cirka 2600 meter lenser i disse barrierene.

I dag har Kystverkets overvåkingsfly rapportert om lite forurensning. Det lille som er, går fra havaristen nordover langs land til det nordligste punkt rett nord for Hellesund, helt nord i Øygarden. Det ser ut til å være litt mindre enn i går. Det lekker fortsatt litt fra havarist.

Kystverket har engasjert Havforskningsinstituttet til å gjennomføre miljøundersøkelser, og Statens naturoppsyn (SNO) til å undersøke mulig oljeskadet fugl og vilt. Det er til nå meldt om fire gråmåker med olje på, samt tre otere. SNO undersøkte vestsiden Hjeltefjorden til Fedje i går uten å registrere olje eller oljeskadet fugl/vilt. SNO melder i dag at de i de områdene ved øyene nord på Fedje, opp til Holmengrå og videre over Fensfjorden, østover langs nordsiden av Fensfjorden, og sydover igjen videre på østsiden av Hjeltefjorden, ikke har observert oljefilm på sjø eller skadet fugl/sjøpattedyr. Det er heller ikke registrert olje i sjø eller strandlinje.

Potensialet for utslipp er drivstoffet ombord, og det var cirka 460 kubikkmeter marin diesel ombord ved havariet. Det lekker mindre mengder. Kystverket har til nå samlet opp cirka 35 kubikkmeter emulsjon (blanding av olje og vann). Marin diesel må ikke sammenlignes med tungolje, ettersom denne relativt raskt løser seg opp i vannet (naturlig dispergering) og fordamper. Oljemengden og oljefilmen er tynn, men når oljen er aksjonerbar blir den samlet opp kontinuerlig. OV Utvær og Boa Heimdal ligger i beredskap med oppsamlingsutstyr som skal samle opp det av olje som eventuelt går forbi lensene. Kystverket har tilstrekkelig med ressurser i området.

Oppdatert 16.11. kl 18.35 
Sjøforsvaret orienterte i dag Kystverketom at mengden bunkers om bord i KNM Helge Ingstad er oppjustert til 460 kubikkmeter. Kystverkets mobilisering av oljevernressurser er dimensjonert for å håndtere denne mengden. 

Situasjonen akkurat nå er, som tidligere i dag, at det lekker mindre fra havaristen – sammenlignet med tidligere i uken. Det som lekker ut blir samlet og tatt opp i lensebarrierer sør og nord for havaristen – i tillegg til at det sveipes på forurensning som går utenom lensene.

Kystverket vil, i samarbeid med Sjøforsvaret, gjennom helgen jobbe videre for å begrense de miljømessige konsekvensene.

Saken vil bli oppdatert, men gjennom helgen vil det kun bli oppdateringer dersom det er utvikling/endringer i situasjonen.

Oppdatert 16.11. 2018, kl. 09.50.

Det lekker mindre fra havaristen i dag. 

Det er også i dag en del vind i området. Vindstyrken vil ligge på 11 til 12 m/s, med vind fra sør. Vindene er ventet å avta i helgen.

Den pågående oljevernaksjonen vil i dag fortone seg omtrent som den gjorde i går. På sjøsiden vil det jobbes med oppsamling av olje ved barrierene sør og nord for havaristen, i tillegg til at det sveipes på forurensing som flyter fritt. Det vil også gjøres kontinuerlig kontroll og forbedring av lenser.

På landsiden vil alle lenser ved land og i sund bli inspisert. Det vil også bli jobbet med registeriring av eventuelle nye oljepåslag på land – med fortløpende vurdering av nødvendige tiltak.

Oppdatert 15.11. 2018, kl. 09.50.

Situasjonen i området er omtrent den samme som rapportert om i går. Værmessig er det i dag forventet vind på 12 til 14 m/s, fra sørlig retning. Natt til fredag er det meldt om sterk kuling. 

Det lekker fortsatt jevnt ut fra havaristen - men dette er sammen type forurensnig, og på samme nivå som tidligere.

I går ettermiddag ble de mindre oljevernfartøyene trukket inn på grunn av mye vind. Værsituasjonen gjør at arbeidet til disse mindre fartøyene har liten effekt. Kystverket prioriterer derfor hvile for mannskapet på disse fartøyene, slik situasjonen er akkurat nå. Kystverket har de større fartøyene, OV Utvær og KV Tor, i aksjon per nå – samt at det er ett fartøy som sveiper med et lensesystem. Situasjonen vurderes fortløpende.

Kystverkets arbeid med oljevernaksjon vil i dag være konsentrert rundt kontroll av lenser, opptak av olje i området like nord for havaristen (der det er etablert barrierer med lenser), samt sveip i områder der det flyter oljeforurensning.

Oppdatert 14.11. 2018, kl. 17.20.

 Det blåser nå opptil 15 m/s (stiv kuling) i området ved havaristen. Kystverkets innsatsleder for den sjøgående operasjonen har trukket inn samtlige av de mindre oljevernfartøyene som bistår i aksjonen på grunn av værforholdene. Disse fartøyene ligger nå ved kai. De større fartøyene, KV Tor og OV Utvær, opprettholder tilstedeværelse og beredskap rundt havaristen.

Folkehelseinstituttet/Giftinformasjonen har gitt råd om akutt helsefare ved kontakt med små mengder helikopterdrivstoff og lette dieselprodukter i vannoverflaten etter havariet. Les deres anbefalinger her. 

Oppdatert 14.11. 2018, kl. 09.55.

Havaristen (KNM Helge Ingstad) har ligget i ro siden gårsdagens hendelser. Det lekker jevnt, men dette er samme type forurensning (helikopterdrivstoff) som før, og det er heller ikke mer enn tidligere. 

Totalt har kystverket samlet opp 34 kubikkmeter med såkalt emulsjon, altså olje blandet med vann. I tillegg er det en del absorberende lenser, der oppsamlet oljeprodukter ikke er med i regnskapet.

Det er meldt en del mer vind utover dagen i dag, opp mot 15 m/s, vind som går i nordlig retning.

Kystverket forventer et situasjonsbilde som er likt gårsdagens. Det vil si at vi vil jobbe videre med å vedlikeholde og optimalisere lensene, det vil foregå oppsamling av forurensningen som driver fra havaristen i lensebarrieren som er rett nord for skadestedet, samt at vi har fire oljevernsystemer som sveiper og samler opp forurensning som driver andre steder.

Det interkommunale utvalget for akutt forurensning, IUA Bergen region, jobber på alle steder der det er lenser ved land og i bukter for å kontrollere, justere og optimalisere disse. Se forøvrig kartet over for oppdatert informajon om utbredelse av forurensningen.

Statens naturoppsyn (SNO) skal ut i Øygarden i formiddag for å fortsette sin synfaring med tanke på å se om det er fugl, sjøpattedyr eller vilt som har er skadet av forurensningen. Gårsdagens synfaring ga ingen funn av slikt.

Filmet av Kystverkets overvåkningsfly om morgenen onsdag 14.11.

 • Mattilsynet har utarbeidet kostholdsråd i forbindelse med den pågående aksjonen i Hjeltefjorden i Øygarden, Hordaland. Her kan du lese deres råd.
 • Havforskningsinstituttet har laget en kunnskapsoversikt over miljøforholdene nært Stureterminalen. Les mer om det her.

> Tidligere oppdateringer om havariet av KNM Helge Ingstad, publisert i perioden 08.11 til og med 13.11, finner du her

Kontaktpersoner:

 • Kommunikasjonsdirektør Solveig Moe Frøland, tlf 92208089
 • Kommunikasjonsrådgiver Ane Eide Kjærås, tlf 90099227

Relaterte dokumenter

Siste nytt