Publisert: , Oppdatert:
- Erika Marlen Støylen

Markerte Viasea Shipping sin nye godsrute

Kystverket deltok tirsdag 13. november på åpning av ny godsrute mellom Oslo/Moss og Kristiansand.

Viasea Shipping AS fikk i høst tilsagn om støtte til godsoverføring fra vei til sjø for sitt prosjekt om utvidelse av eksisterende rute mellom Moerdijk i Nederland og Oslo, og nå også inklusive Kristiansand.

Samfunnsnytten

Prosjektet forventer å oppnå så mye som 100 lastebiler ukentlig flyttet fra vei til sjø og ha en årlig overføring på omlag 100 000 tonn fra vei til sjø ved utgangen av støtteperioden.

Et av tildelingskriteriene er levedyktighet etter støtteperioden, og samfunnets netto gevinst starter senest med første lastebil og første tonn flyttet fra vei til sjø etter endt støtteperiode.

Kystverket ønsker Viasea Shipping lykke til.

Siste nytt