Publisert: , Oppdatert:
- Jarle Strand

Havne og farledsprosjekter i 2019

I 2019 vil Kystverket få midler til å videreføre to fiskerihavneprosjekt og tre farledsprosjekter, og flere nye vil starte opp.

Mehamn molo i Finnmark ble ferdig i sommer.
Mehamn molo i Finnmark ble ferdig i sommer.

Prosjekter som startes opp i 2019, farleder

  • Innseiling Vannavalen, Karlsøy kommune i Troms fylke. Utdyping av innseilingen til havnen. Beregnet kostnad på 22 mill. kroner. Gjennomføres i 2019.
  • Innseiling Ålesund indre havn, Ålesund kommune i Møre & Romsdal fylke. Utdyping av innseilingen til indre havn. Beregnet kostnad på 41 mill. kroner. Sluttføring i 2020.

Pågående prosjekter, fiskerihavner

  • Breivikbotn fiskerihavn, Hasvik kommune i Finnmark fylke. Prosjektet fikk oppstartsbevilgning i 2018, tiltaket omhandler utdyping og utvidelse av havna, samt etablering av molo. Beregnet totalkostnad på 36 mill. kroner. Sluttføring i 2019.
  • Gjerdsvika fiskerihavn, Sande kommune i Møre og Romsdal fylke. I prosjektet vil det bli foretatt utdypinger i havna samt etableringer av sjeteer til en samlet beregnet kostnad på 71 mill. kroner. Sluttføring i 2019.

Pågående prosjekter, farleder

  • Innseiling Bodø, Bodø kommune i Nordland fylke. Første del av prosjektet omhandlet utdyping inn langs kai og ble ferdigstilt i 2017. Siste del av prosjektet omhandler utdyping i innseilingen til havnen og er planlagt ferdigstilt i 2020. Prosjektet gir økt sikkerhet og fremkommelighet for fremtidig trafikk. Oppgraderingen er beregnet til totalt 175 mill. kroner.
  • Innseiling Grenland, Porsgrunn og Bamble kommuner i Telemark fylke. Utdypinger, omlegginger og ny-merking av farledene vil gi sikrere og mer effektiv bruk av farvannet. Viktig for terminalene i Brevik, Herøya og Rafnes. Beregnet kostnad på 79 mill. kroner. Sluttføring i 2020.
  • Innseiling Sandnessjøen, Alstadhaug kommune i Nordland fylke. Utdyping av innseilingen til havnen. Beregnet kostnad på 15 mill. kroner. Sluttføring i 2019.

Siste nytt