Publisert: , Oppdatert:
- Henning Osnes Teigene

Høring: Forskrift om opplæring og sertifisering av loser

Kystverket har ute på høring et forslag til ny forskrift om opplæring og sertifisering av loser. Høringsfrist er 25. november.

I henhold til losloven §12 kan departementet gi forskrift med kvalifikasjonskrav for opptak som losaspirant, krav til utdanning og eksaminering av loser og vilkår for å få, utvide og opprettholde lossertifikat. I delegering av myndighet til Kystverket av 26. mai 2016 delegeres Samferdselsdepartementets myndighet til å fastsette forskrift til Kystverkets hovedkontor.

Den nye forskriften vil erstatte forskrift om lossertifikat og losutdanning fastsatt ved kongelig resolusjon 9. oktober 1981, og forskrift 8. juni 1993 om kvalifikasjonskrav for losaspiranter.

Eventuelle merknader sendes til Kystverket innen 25. november 2018. Merknader kan sendes per post til Kystverket, Serviceboks 1502, 6025 Ålesund, eller per e-post til post@kystverket.no. Vennligst merk svaret med vår referanse 2018/1924.

Spørsmål vedrørende høringen kan rettes til Henning O. Teigene på telefon 97 98 35 92 eller per e-post til henning.osnes.teigene@kystverket.no 

 

Relaterte dokumenter

Siste nytt