Publisert: , Oppdatert:

Kjølnes fyrstasjon ledig for leie!

Vil du bidra til å fremme kystkultur? Kjølnes fyrstasjon er ledig for leie!

Kjølnes fyrstasjon ligger lett tilgjengelig, bare 6 km øst fra Berlevåg. Fyrstasjonen, gjenoppbygd i 1949, ligger godt synlig i landskapet og er et eksempel på en tidligere familiestasjon.

Fyrstasjonen er gruppert med fyrtårnet, landing og naust på en liten holme, bolig- og uthus lengre inne på land og maskinhus midt i mellom. Tufter fra et tidligere fjøs viser hvordan livet på stasjonen var utover selve fyrdriften.

Kjølnes fyr er i dag automatisert og driftes av Kystverket. Tidligere fyrmesterbolig og assistentbolig med tilhørende hus er utleid, og brukes i dag til overnatting, selskap og lett servering.

Disse boligene vil fra 1. februar 2019 være ledig for leie!

Kystverket ønsker derfor å komme i kontakt med ildsjeler som ønsker å formidle Kjølnes fyrhistorie og kystkultur, og samtidig ta vare på den viktige kulturarven Kjølnes fyrstasjon representerer.

Kjølnes fyrstasjon ble i 1998 fredet etter kulturminneloven § 15. Dette vil derfor ikke være et vanlig leieforhold, men et samarbeid om et kulturminne med vern gjennom bruk.

Mulige interessenter bør gjøre seg kjent med fyrstasjonens forvaltningsplan. Her finnes beskrivelse av fyrstasjonen. Merk at fyrmesterboligen ble pusset opp innvendig vinteren 2018.

Mer informasjon:
Lennart Karlsen, epost: lennart.karlsen@kystverket.no

Frist for å melde sin interesse er 31. oktober 2018.
Søknaden sendes til post@kystverket.no eller Kystverket, Postboks 1502, 6065 Ålesund
Merk søknaden med referanse 2018/2575.

Siste nytt