Publisert: , Oppdatert:

Kystverket lanserer ny varslingskanal for kritikkverdige forhold

En ny varslingskanal skal ivareta sikker og trygg varsling om kritikkverdige forhold i Kystverket. Varslingskanalen kan brukes av ansatte i Kystverket, leverandører, publikum og virksomheter som er tilknyttet aktiviteter Kystverket har ansvar for.

– Denne kanalen kan bli et viktig bidrag for å få belyst hendelser vi ønsker å komme til livs. Sitter du med konkrete opplysninger, eller bare en dårlige magefølelse? Ikke nøl med å bruke varslingskanalen og la våre folk vurdere informasjonen din. Jeg vil heller ha et varsel for mye, enn et for lite, sier kystdirektør Per Jan Osdal.

Varsling om kritikkverdige forhold

Den nye kanalen er ment for varsling om kritikkverdige forhold hvor Kystverket er part eller aktiviteter som Kystverket har ansvar for. Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:

  • brudd på lover, regler og retningslinjer
  • svikt i sikkerhetsrutiner og fare for liv og helse
  • arbeidsforhold som er i strid med f.eks. arbeidsmiljøloven, skipsikkerhetsloven og statsansatteloven
  • uforsvarlig saksbehandling
  • korrupsjon, kontraktsbrudd eller andre økonomiske misligheter
  • sosial dumping eller annen arbeidslivskriminalitet
  • arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav

– Du kan bruke varslingskanalen i visshet om at du kan gjøre det 100 prosent anonymt, men oppgi gjerne kontaktopplysninger. Det vil gjøre det enklere å behandle ditt varsel, legger Osdal til.

Følg saksgangen

Alle varsel mottas og registreres av Kystverkets internrevisjon eller rådgivnings- og revisjonsfirmaet BDO AS. Kystverkets varslingsråd foretar en vurdering av hvem som skal involveres i videre oppfølging og behandling av saken. For å kunne følge saksgangen og ha dialog med varslingsmottaket må varsler opprette en sikker postboks. Det gjør det sikrere og enklere å kommunisere med varslingsmottaket.

Gå direkte til varslingskanalen for kritikkverdige forhold her. Der finn du også meir informasjon om den nye varslingskanalen, og hvordan den fungerer i praksis. 

Du kan også lese meir om dette og andre varslingssystem i Kystverket her.

Siste nytt