Publisert: , Oppdatert:

Overettmerkene på plass i Løperen

Kystverket har ferdigstilt etableringen av overettmerker på Skålholmen og Russebukta i Løperen ved Fredrikstad. Dermed med er de siste forbedringene av merkingen i Løperen på plass etter grunnstøtingen til Godafoss i 2012.

Etter at lasteskipet MV Godafoss gikk på grunn på Kværnskjærgrunnen i Hvaler kommune i Østfold i 2011, ble det i ettertid påpekt en del forbedringer som burde gjøres for merkingen i området. I 2012 ble det derfor gitt en hastebevilgning til forbedret merking av området som heter Løperen i Hvaler.

I alt ble 34 tiltak planlagt. 30 av disse ble gjennomført, mens de fire siste – overettmerker – stoppet opp. Dette på grunn av uenighet med grunneier for områdene disse skulle plasseres. I en eksproprieringsprosess fikk Kystverket gjennomslag, og de siste merkene i Løperen kunne derfor komme på plass. De siste justeringene ble gjort 11. oktober, og dermed er merkingen nå gjennomført som planlagt.

I tillegg til de to overettmerkene (som hvert består av et under- og overmerke) er bruken av sektorlykter erstattet med merking ved bruk av HIBer (hurtigbåtmerker med indirekte belysning). Overettmerkene markerer og sikrer seilingslinjen. Skip som seiler inn Løperen kan nå seile trygt i en rett linje gjennom å styre mot en overettene.

Fakta

Overett lys og merker

Enkelte leder langs norskekysten er det satt opp parvis fyrlys og/eller dagmerker som fungerer som overettmerking (ledsmerker). Dette for å gi den sjøfarende en ledestrek å forholde seg til. Ledstreken er angitt i grader rettvisende i kompassets retning i kartet og i fyrlisten. Vanligvis oppgis retningen mot overettmerkene, men i tilegg kan også retningen fra oppgis.

Lanterner og merker blir også brukt sammen som overett, to og to. Noen lanterner kan være rundtlysende, andre kan lyse ut i en samlet sektor. Merkene kan være to trebåker satt overfor hverandre, eller to trekanter hvor den nederste er plassert med spissen opp og den øverste med spissen ned. Det kan også være to røde firkanter , hvor merkene er overett når disse står rett overfor hverandre.

Siste nytt