Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Regjeringen bevilger penger til tildekking av U-864

I forslag til statsbudsjett for 2019 bevilger regjeringen midler til igangsetting av arbeidet med å dekke til vrakdeler og forurenset sjøbunn rundt U-864.

- Risikoanalyser fra nasjonale og internasjonale ekspertmiljøer viser at dette er det beste tiltaket for å trygge miljøet både på kort og på lang sikt, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly. (Illustrasjon: Kystverket)

- En tildekking vil isolere og innkapsle kvikksølvforurensningen og gjøre den utilgjengelig for opptak i næringskjeden. Risikoanalyser fra nasjonale og internasjonale ekspertmiljøer viser at dette er det beste tiltaket for å trygge miljøet både på kort og på lang sikt, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly. 

Kontaktpersoner i Kystverket for U-864: 

Ane Eide Kjærås mobil: +47 900 99 227, e-post: ane.eide.kjeras@kystverket.no 

Pål Are Lilleheim mobil: + 47 926 87 085. e-post: pal.are.lilleheim@kystverket.no 

 

 

Siste nytt