Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Brevik sjøtrafikksentral feirer 40 år

Torsdag 27. september feirer Kystverkets eldste sjøtrafikksentral 40 år. Sentralen bidrar til effektiv sjøtransport og forebygging av uønskede trafikksituasjoner, og har hittil i år overvåket hele 5822 skipsbevegelser.

Brevik sjøtrafikksentral ligger ved Brevikstrømmen i Porsgrunn kommune. Den er Kystverkets eldste, og ble etablert i 1978 som en følge av petrokjemiutbyggingen på Rafnes. Sentralen dekker innseilingene til det omfattende industriområdet i Grenland, hvor store deler av skipstrafikken består av gasstankere og fartøyer med annen farlig last.

Moderne sjøtrafikksentral

I 2017 flyttet Brevik sjøtrafikksentral inn i nye lokaler, og samtidig tok de i bruk et nytt overvåkingssystem.

– Sjøtrafikksentraltjenesten fremstår i dag med topp moderne utstyr og svært kompetent personell. Sjøtrafikksentralen i Brevik har blitt kraftig modernisert, og er nå godt rustet for å bidra til sjøsikkerheten i dette spennende området i mange år fremover, sier Arve Dimmen, Avdelingsdirektør for Sjøsikkerhetsavdelingen i Kystverket.

Flest lasteskip

Hittil i år har sentralen overvåket 5822 skipsbevegelser. Lastefartøy utgjør den største fartøygruppen som seiler i området, med i underkant av 3000 skipsbevegelser. 1058 av skipsbevegelsene var produkt- og gasstankere.

Det er også utført 321 inngripen for å avklare trafikksituasjoner hittil i 2018.

Fakta

Sjøtrafikksentralenes oppgaver

Kystverket opererer fem sjøtrafikksentraler som regulerer og overvåker skipstrafikken i definerte tjenesteområder langs norskekysten. Sjøtrafikksentralene bidrar effektiv sjøtransport og forebygger uønskede trafikksituasjoner, og utfører følgende oppgaver:

  • Gir seilingstillatelse til fartøyer før innseiling i sjøtrafikksentralens tjenesteområde og før avgang fra havn.
  • Informerer og regulerer skipstrafikken.
  • Griper inn for å håndheve Sjøtrafikkforskriften ved behov.
  • Overvåker fartøy og tar straks kontakt ved mistanke om maskinproblemer, feil kurs eller andre unormale forhold.
  • Tilkaller, pålegger og gir assistanse til fartøy ved behov.
  • Er en del av Kystverkets førstelinjeberedskap mot akutt forurensning

Les mer om sjøtrafikkovervåkning her

Siste nytt